ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Lewis, Alun T., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ALULEWIS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Alun T. Lewis

Short Title: Lewis, Alun T., papurau (papers)

Creation date(s): [1932x1986]

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Alun Tudor Lewis

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Alun Tudor Lewis (1905-1986) o Landudno, sir Gaernarfon, yn awdur storiâu byrion, yn athro mathemateg yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, sir Ddinbych, rhwng 1932 a 1967, ac yn ddirprwy brifathro yno yn ddiweddarach. Derbyniodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Roedd yn awdur bum casgliad o storiâu byrion: Corlan Twsog, 1948; Y Piser Trwm, 1957; Blwyddyn o Garchar,1962; Y Dull Deg,1973; a Cesig Eira,1979.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Alun Tudor Lewis, [1932x1986], yn cynnwys llyfrau nodiadau gyda drafftiau o'r storiâu byrion a cherddi, 1938-1984; cyfieithiadau gan Alun Tudor Lewis o dair stori a gyhoeddwyd yn Y Piser Trwm, [1957x1986]; sgyrsiau, erthyglau ac adolygiadau c. 1950s-1970s; gohebiaeth, 1948-1984; ac eitemau amrywiol, yn cynnwys eitemau printiedig, drafft o gerdd a cherddi a theyrngedau er cof am Alun Tudor Lewis, [1932x1986] = Papers of Alun Tudor Lewis, [1932x1986], including notebooks containing drafts of short stories and poems, 1938-1984; translations by Alun Tudor Lewis of three stories published in Y Piser Trwm, [1957x1986]; talks, articles and reviews c. 1950's-1970's; correspondence, 1948-1984; and miscellaneous items, including printed items, notes, a draft poem and poems and memorial tributes to Alun Tudor Lewis, [1932x1986].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llyfrau nodiadau; cyfieithiadau; sgyrsiau; gohebiaeth; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sudd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1993, tt. 38-40, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan ferched Alun T. Lewis, Carol Gray ac A. Marilyn Lewis, yn 1992.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW, Defbyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1993; Stephens, Meic (gol.)Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh | Archives
Lewis, Alun T. | (Alun Tudor), | 1905-1986 | Archives
Welsh literature | 20th century

Personal names
Lewis , Alun T. (Alun Tudor) , 1905-1986

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details