ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Roberts, John, Parch., Llanfwrog, papurau

Reference code(s): GB 0210 JOHROG

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. John Roberts, Llanfwrog

Short Title: Roberts, John, Parch., Llanfwrog, papurau

Creation date(s): 1812-1985 (crynhowyd 1928-1985)

Level of description: Fonds

Extent: 0.126 metrau ciwbig (14 bocs)

Name of creator(s): Parch. John Roberts (1910-1984), Llanfwrog

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd John Roberts, Llanfwrog (1910-1984), yn weinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a bardd. Fe'i ganed yn Nhŷ'r Cae bach, Llanfwrog, Llanfaethlu, sir Fôn. Addysgwyd ef yn ysgol Caergybi a Choleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor,1931-1937. Bu'n weinidog Carneddi, Bethesda, sir Gaernarfon,[1937]-1944, Capel y Garth, Porthmadog, sir Gaernarfon,1945-1957, Capel Tegid, Bala, sir Feirionnydd, 1957-1962, a Moriah, Caernarfon, tan ei ymddeoliad yn 1975. Dychwelodd i Lan-yr-Afon. Priododd Jessie, nyrs, yn 1938 a chawsant tair merch. Roedd yn enwog am ei bregethu, a chyfansoddodd farddoniaeth ac emynau (gyda George Peleg Williams). Enillodd dwy gadair am farddoniaeth yn eisteddfod Dyffryn Ogwen, ac am ryddiaith yn 1949 a 1973 yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cyhoeddwyd llawer o'i gerddi cynnar yn y gyfrol Cloch y Bwi (Dinbych, Gwasg Gee, 1958).

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau,1925-1985,y Parch. John Roberts, Llanfwrog, yn cynnwys: llythyrau, yn bennaf at y Parch. a Mrs John Roberts, 1928-1985, y gohebwyr yn cynnwys R. Williams Parry, 1946-1953; cerddi llawysgrif, teipysgrif a phrintiedig, [1930]-1984; carolau ac emynau,1962-1968; traethodau, darlithoedd ac anerchiadau crefyddol,1949-1977, a gyflwynwyd mewn cystadlaethau eisteddfodol; darlithoedd, anerchiadau a nodiadau ar lenyddiaeth Gymraeg a phynciau crefyddol, 1957-1987; pregethau, [1929]-1979; sgriptiau radio ar gyfer gwasanaethau crefyddol,1943-1978; sgetsys, dramâu byrion a rhaglenni nodwedd,1964-1979;llyfrau nodiadau, 1932-1978; deunydd yn ymwneud ag R. Williams Parry,1925-1969; a deunydd hanesyddol yn ymwneud â Chapel Moriah, Caernarfon,1812-1979, Capel Tegid, Y Bala, 1885-1968, a Chapel y Garth, Porthmadog, 1945-1949 = Papers, 1925-1985, of the Rev. John Roberts, Llanwrog, including: letters, mostly to Rev. and Mrs John Roberts, 1928-1985, the correspondents including R. Williams Parry, 1946-1953; manuscript, typescript and printed poems, [1930]-1984; carols and hymns, 1962-1968; essays, lectures and religious addresses, 1949-1977, entered for eisteddfod competitions; lectures, addresses and notes on Welsh literature and religious subjects, 1957-1987; sermons, [1929]-1979; radio scripts for religious services, 1943-1978; sketches, short dramas and feature programmes, 1964-1979; notebooks, 1932-1978; material relating to R. Williams Parry, 1925-1969; and historical material relating to Capel Moriah, Caernarfon, 1812-1976, Capel Tegid, Y Bala, 1885-1968, and Capel y Garth, Porthmadog, 1945-1949.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth; barddoniaeth; carolau ac emynau, cyfansoddiadau eisteddfodol; darlithoedd ac anerchiadau; pregethau; sgriptiau radio; llyfrau nodiadau; a phapurau ymchwil amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnydio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod deunydd'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1987, tt. 99-104, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd odi wrth ei weddw Mrs Jessie Roberts, Caernarfon, 1987.

ALLIED MATERIALS

Publication note: Morgan, Derec Llwyd, John Roberts Llanfwrog: pregethwr, bardd, emynydd (Aberystwyth, 1999).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'n cynnwys dogfennau hanesyddol a gasglwyd gan y Parch. John Roberts yn ymwneud â chapeli lle y bu'n weinidog.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1987; Morgan, Derec Llwyd, John Roberts Llanfwrog: pregethwr, bardd, emynydd (Aberystwyth, 1999).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodism | Wales | Gwynedd
Calvinistic Methodists | Wales | Gwynedd
Carols, Welsh
Clergy | Wales | Archives
Hymns, Welsh | 20th century
Parry, Robert Williams, | Archives
Poets, Welsh language
Radio scripts, Welsh
Roberts, John, | of Llanfwrog, | 1910-1984 | Archives
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Parry , Robert Williams
Roberts , John , 1910-1984 , of Llanfwrog

Corporate names
Capel Tegid (Bala, Wales)
Eglwys y Garth (Porthmadog, Wales)
Moriah (Church : Caernarfon, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details