ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Roberts, D. J., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DJROBERTS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau D. J. Roberts

Short Title: Roberts, D. J., papurau (papers)

Creation date(s): [c. 1833]-1977 (crynhowydd [20fed ganrif])

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): D. J. Roberts

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Gwnaeth y Parch. D. J. Roberts, Gweinidog yr Annibynwyr, Aberteifi, ymchwil ar hanes ei gapel, Capel Mair, ac ysgrifennodd fywgraffiad o weinidog arall yr Annibynwyr, Dr Peter Price (1864-1940), ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1949. Roedd hefyd yn aelod oTMr pwyllgor gwaith a drefnodd Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi yn 1976.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau y Parch. D.J. Roberts, c. 1833-1977,yn cynnwys deunydd a defnyddiodd wrth ymchwilio i hanes Capel Mair, ac a gyhoeddwyd dan y teitl Capel Mair, Aberteifi (Lalndysul,1955), a hefyd gohebiaeth a nodiadau, 1905-1971, yn ymwneud âTMi fywgraffiad o Dr Peter Price, a gyhoeddwyd dan y teitl Cofiant Peter Price (Abertawe, 1970), ynghyd â deunydd, 1974-1977, yn ymwneud â threfnuTMr eisteddfod genedlaethol yn Aberteifi = Papers of the Rev. D. J. Roberts, c.1833-1977, comprising materials used in his research on the history of Capel Mair, which was published as Capel Mair, Aberteifi (Llandysul, 1955), and also correspondence and notes, 1905-1971, relating to his biography of Dr Peter Price, published as Cofiant Peter Price (Swansea, 1970), together with material, 1974-1977, relating to the organisation of the 1976 national eisteddfod at Cardigan.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Capel Mair, Aberteifi; bywgraffiad Peter Price; Eisteddfod Genedlaethol, Aberteifi 1976.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio paurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Gnedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Parch. D. J. Roberts yng Ngorffennaf 1984.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i broiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Restr Mân Restri a Chrynodeau 1985; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970(Llundain, 2001).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyD ar ISAD(G) Ail Argrafiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: MaI 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Eisteddfod Genedlaethol Cymru | (1976 : | Aberteifi) | Records and correspondence
Eisteddfodau | Wales
Eisteddfodau | Wales | Cardigan
Price, Peter, | 1864-1940
Religious institutions | Wales | Cardigan | History | Research
Roberts, D. J., | (David John) | Research papers

Personal names
Price , Peter , 1864-1940
Roberts , D. J. (David John)

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details