ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru, llawysgrifau (manuscripts)

Reference code(s): GB 0210 CANCYMRU

Held at: National Library of Wales

Title: Llawysgrifau Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru

Short Title: Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru, llawysgrifau (manuscripts)

Creation date(s): [c. 1953]-[c. 1975] (crynhowyd 1979-1990)

Level of description: Fonds

Extent: 0.144 metrau ciwbig (15 bocs, 1 ffolder, 1 amlen)

Name of creator(s): Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru (Welsh National Centre for Children's Literature)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru (the Welsh National Centre for Children's Literature) yn 1979 i hyrwyddo astudiaeth ar y pwnc ac i ddatblygu casgliad cenedlaethol o lyfrau Cymraeg ac Eingl-Gymreig i blant, yn dilyn argymhelliad gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 1974. Aethpwyd ati i gasglu copïau llawysgrif, teipysgrif a phrintiedig o lyfrau plant. Yn 1989, trosglwyddwyd prif weithgareddau y Ganolfan, yn ymwneud â chyhoeddiadau cyfredol a diweddar, i Adran y Plant, Cyngor Llyfrau Cymraeg, tra bod Adran Gwybodaeth ac Astudiaethau Llyfrgell Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn mynd yn gyfrifol am weithgareddau eraill.

CONTENT

Scope and content/abstract: Copiau llawysgrif a theipysgrif o lyfrau plant gan Dafydd Parri, Mary Vaughan Jones, J. Selwyn Lloyd, R. Lloyd Jones, Irma Chilton, Gweneth Lilly a nifer o awduron eraill a gasglwyd gan Ganolfan Llenyddiaeth Plant Cymru, [c. 1953]-[c. 1975] = Manuscripts and typescripts of children's books by Dafydd Parri, Mary Vaughan Jones, J. Selwyn Lloyd, R. Lloyd Jones, Irma Chilton, Gweneth Lilly and many others collected by Canolfan Llenyddiaeth Plant Cymru, [c. 1953]-[c.1975].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl dyddiad yr adnau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1992, tt. 10-14; 1994, t. 7 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan y Cyngor Llyfrau Cymraeg trwy law Menna Lloyd Williams yn 1991, 1993, a 1998.

ALLIED MATERIALS

Related material: NLW ex 1636, LlGC Cofnodion Cyngor Celfyddydau Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Martin Locock ac Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1992; 1994; 1998; a 1999; Huws, G., Llyfrau Plant / Children's Books in Welsh, 1900-1991 (LlGC, Aberystwyth, 1997).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Children's literature, Welsh language | Wales
Welsh National Centre for Children's Literature | Archives

Personal names
Chilton , Irma
Jones , Mary Vaughan , 1918-1983
Jones , R. Lloyd (Robert Lloyd) , 1878-1959
Lilly , Gweneth
Lloyd , John Selwyn
Parri , Dafydd

Corporate names
Welsh National Centre for Children's Literature

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details