ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Cofeb Beca, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYMBECA

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas Cofeb Beca

Short Title: Cymdeithas Cofeb Beca, papurau (papers)

Creation date(s): 1964-1993

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Cymdeithas Cofeb Beca

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ffurfiwyd Cymdeithas Cofeb Beca er mwyn codi arian i greu cofeb i goffáu Terfysg Beca yn 1839. Lleolwyd Cofeb Beca yn Efailwen, sir Gaerfyrddin (sir Benfro erbyn hyn). Fe'i dadorchuddiwyd gan yr Athro David Williams, Aberystwyth, ym Mai 1964.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, yn cynnwys cyfriflenni, a gohebiaeth yn ymwneud â dadorchuddio Cofeb Beca yn Efailwen, 1964-1993 = Papers, including bank statements, and correspondence relating to the unveiling of the Beca memorial at Efailwen, 1964-1993.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth, ac amrywiol bapurau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1994, t. 9, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Vivian Morgan, Hwlffordd, yn 1993.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1994.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Cofeb Beca

Places
Efailwen (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details