ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Owen, Dyddgu, papurau ( papers)

Reference code(s): GB 0210 DDYWEN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Dyddgu Owen

Short Title: Owen, Dyddgu, papurau ( papers)

Creation date(s): 1934-1991

Level of description: Fonds

Extent: 0.104 metrau ciwbig (11 bocs, 1 amlen)

Name of creator(s): Dyddgu Owen

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Dyddgu Owen (1906-1992), y llenor, yn enedigol o sir Drefaldwyn. Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, bu'n dysgu yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Roedd ganddi gysylltiadau, hefyd, ag ysgol anghenion arbennig ym Mhowys. Cychwynnodd ei gyrfa lenyddol yn y 1950au gyda chyhoeddi sawl llyfr antur i blant. Ymhlith ei gweithiau eraill yr oedd storiâu i blant iau, llyfrau taith i oedolion a'i nofel fwyaf adnabyddus, Y Flwyddyn Honno (1978), a enillodd iddi wobr Tir na n-Og y Cyngor Llyfrau Cymraeg am ffuglen yn Gymraeg yn 1979. Bu'n golofnydd i Baner ac Amserau Cymru ac i Y Cymro. Bu farw yn Harlech yn 1992. Mae'n ymddangos i'w ffrind, Sarah Ceridwen Davies, rannu'r diddordeb oedd ganddi ar hyd ei hoes mewn addysg a phynciau llenyddol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Dyddgu Owen, 1934-1991, yn cynnwys drafftiau teipysgrif a llawysgrif o'i nofelau a gweithiau llenyddol eraill,1953-1986; amrywiol darlithoedd ac anerchiadau, 1950au-1980au; sgriptiau ar gyfer radio a theledu, 1957-1976; dyddiaduron, 1978-1989; llyfrau nodiadau, 1957-1970; gohebiaeth, 1946-1991; dyddiaduron, 1978-1989; llyfrau lloffion o dorion o'r wasg, 1957-1970; papurau amrywiol yn ymwneud â'i diddordebau, 1969-1977; a phapurau Sarah Ceridwen (Ceri) Davies,1944-1991, yn cynnwys cofnodion gweinyddol cymdeithas 'Cyfeillion Ellis Wynne' [Lasynys] = Papers of Dyddgu Owen, 1934-1991, including typed and manuscripts drafts of her novels and other literary works, 1953-1986; various lectures and addresses, 1950s-1980s; radio and television scripts, 1957-1976; diaries, 1978-1989; notebooks, 1957-1970; correspondence, 1946-1991; diaries, 1978-1989; scrap books of press cuttings, 1957-1970; miscellaneous papers relating to her interests, 1969-1977; and papers of Sarah Ceridwen (Ceri) Davies, 1944-1991, which include administrative records of the society 'Cyfeillion Ellis Wynne' [Lasynys].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gweithiau llenyddol; anerchiadau, darlithoedd, etc.; sgriptiau; llyfrau nodiadau; gohebiaeth; dyddiaduron; llyfrau lloffion; amrywiol; a phapurau Sarah Ceridwen (Ceri) .

Conditions governing access: Mae rhai o bapurau Dyddgu Owen yn dal ym meddiant Sue Owen ac mae croeso i ymchwilwyr gysylltu â hi ynglŷn â'r rhain. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1993, tt. 57-60, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd Sue Owen, Ms Sue Owen, Cottingham, Humberside, trwy law Jan Davis, Tre'r-ddôl, Dyfed, yn 1992.

ALLIED MATERIALS

Related material: Trosglwyddwyd sleidiau a ffotograffau i gasgliadau arbennig LlGC; mapiau i gasgliadau mapiau LlGC; tapiau, casetiau a ffilmiau i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Crëwyd ar gyfer prosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1993, Papurau Dyddgu Owen; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986); gwefan Cyngor Llyfrau Cymraeg (www.cllc.org.uk), edrychwyd Mai 2003; ysgrif goffa i Dyddgu Owen yn Y Cymro, 19 Awst 1992.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh | Archives
Authors, Welsh | Diaries
Children's literature, Welsh
Davies, Sarah Ceridwen | Archives
Owen, Dyddgu | Archives
Welsh literature | 20th century
Wynne, Ellis, | 1671-1734 | Societies, etc.

Personal names
Davies , Sarah Ceridwen
Owen , Dyddgu

Corporate names
Cyfeillion Ellis Wynne

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details