ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, Tom, Temple Bar, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 TOMAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Tom Williams, Temple Bar

Short Title: Williams, Tom, Temple Bar, papurau (papers)

Creation date(s): [c. 1919x1986]

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Tom Williams (1899-1986)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Tom Williams (1899-1986) yn Temple Bar, sir Aberteifi. Aeth i Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn 1916 a graddiodd yn y Gymraeg. Ymunodd â staff Geiriadur Prifysgol Cymru, ac arhosodd yno hyd ei ymddeoliad yn 1965. Dychwelodd i Temple Bar i fyw yn 1978. Ysgrifennodd erthyglau, ar bynciau crefyddol a llenyddol yn bennaf, ar gyfer amrywiol gyfnodolion a phapurau newydd, gan gynnwys Y Tyst a Llais Aeron. Bu farw ar 21 Rhagfyr 1986.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Tom Williams, [c. 1919x1986], yn cynnwys nodiadau, copïau llawysgrif o erthyglau ac ysgrifau ar lenyddiaeth a chrefydd, a thorion o'r wasg o rai o'r erthyglau = Papers of Tom Williams, [c. 1919x1986], comprising notes, manuscript copies of articles and essays on literature and religion, and press cuttings of some of his articles.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefn wreiddiol

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r crynodeb yn Mân Restri a Chrynodebau, 1987, t. 127, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r crynodeb ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei nith, Mrs Nancy Davies, Llanbedr Pont Steffan, 1987.

ALLIED MATERIALS

Related material: LlGC Misc Records 294 a 346

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1987; LlGC, Mynegai i Ysgrifau Coffa Cymreig, 1986.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Religious literature, Welsh
Welsh literature | History and criticism
Williams, Tom, | 1899-1986 | Archives

Personal names
Williams , Tom , 1899-1986

Corporate names

Places
Temple Bar (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details