ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Davies, John, Dr, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DRJIES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Dr John Davies

Short Title: Davies, John, Dr, papurau (papers)

Creation date(s): 1962-1971

Level of description: Fonds

Extent: 0.045 metrau ciwbig (5 bocs)

Name of creator(s): Dr John Davies (1938-)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd John Davies, hanesydd, llenor a darlledwr, yn Llwynypia, Rhondda, Morgannwg, yn 1938, ond cafodd ei fagu yng Ngheredigion. Derbyniodd ei addysg yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, a Choleg y Drindod, Caergrawnt. Bu'n athro yn Adran Hanes Coleg y Brifysgol, Abertawe, 1963-1973, ac yn Adran y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, 1973-1990, cyn symud i Gaerdydd fel darlledwr teledu. Mae ei waith cyhoeddedig yn cynnwys Hanes Cymru (Penguin, 1990), y cyfieithiad Saesneg ohono, The History of Wales (Penguin, 1993) a Cardiff and the Marquesses of Bute. Roedd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, a'i hysgrifennydd cyntaf ar y cyd ag E.G.Millward. Ffurfiwyd y Gymdeithas i ymgyrchu dros hawliau'r Gymraeg. Cyhoeddir cylchlythyr, Tafod y Ddraig.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau John Davies, 1962-1971, y cyfan yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r iaith Gymraeg, yn cynnwys gohebiaeth John Davies ag arweinwyr cynnar y Gymdeithas,1962-1971, yn eu mysg E. G. Millward, 1962-1965; cofnodion cyfarfodydd y Gymdeithas, 1962-1963; ffurflenni treth Cymraeg a dwyieithog, 1963-1964; amrywiol erthyglau llawysgrif a chyhoeddedig John Davies ac eraill, 1963-1968; copïau o Tafod y Ddraig, 1963-[1971]; papurau ariannol, [1960s]; a chardiau, taflenni a phamffledi, [1960au] = Papers of John Davies, 1962-1971, all relating to Cymdeithas yr Iaith Gymraeg and the Welsh language, including correspondence of John Davies with early leaders of the Society, 1962-1971, including E. G. Millward, 1962-1965; minutes of Society meetings, 1962-1963; Welsh and bilingual tax forms, 1963-1964; various manuscript and published articles by John Davies and others, 1963-1968; copies of Tafod y Ddraig, 1963-[1971]; financial papers, [1960s]; and cards, leaflets and pamphlets, [1960s].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: adneuon 1994 a 1995: gohebiaeth a phapurau; erthyglau; amrywiol; gohebiaeth; ac adnau 1997: gohebiaeth a phapurau; amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1995, tt. 25-27, a 1997, t. 31 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Dr John Davies, Caerdydd, 1994, 1995, 1996.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith yn Archif Cymdeithas yr Iaith, Papurau Alwyn D. Rees, Archifau PDAG, Papurau Ymchwil Dylan Phillips, Papurau Emyr Humphreys, a Phapurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Rhodri Williams), y cyfan yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau,1995, 1997; Stephens, Meic, The new companion to the literature of Wales (1998).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) aIL Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Archives
Davies, John, | 1938- | Archives
Welsh language

Personal names
Davies , John , 1938-
Millward , E. G. (Edward Glynne) , 1930-

Corporate names
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details