ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Ceredigion, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYMION

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Ceredigion

Short Title: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Ceredigion, papurau (papers)

Creation date(s): 1964-1969

Level of description: Fonds

Extent: 0.003 metrau ciwbig (1 ffolder)

Name of creator(s): Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 1962 i hybu defnydd o'r Gymraeg. Fe'i trefnir yn ganghennau. Sefydlwyd Rhanbarth Ceredigion yn 1964, ac mae'n dal yn weithredol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion, 1964-1969, yn cynnwys cofnodion sefydlu'r gangen,1964, a chofnodion, gohebiaeth a thorion o'r wasg,1964-1969 = Papers of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion, 1964-1969, including records establishing the branch, 1964, and minutes, correspondence and press cuttings, 1964-1969.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen, 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Crynodebau 1990, t. 24, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Tegwen Jones, Ysgrifennydd Cangen Ceredigion, Rhydypennau, yn 1990.

ALLIED MATERIALS

Related material: Prif archif y casgliad yw LlGC, Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch a Martin Locock i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1990.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. | Rhanbarth Ceredigion | Archives
Welsh language | Usage
Welsh language | Wales | Ceredigion

Personal names

Corporate names
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Rhanbarth Ceredigion

Places
Cardiganshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details