ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas yr Iaith (Rhodri Williams), papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYMAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas yr Iaith (Rhodri Williams)

Short Title: Cymdeithas yr Iaith (Rhodri Williams), papurau (papers)

Creation date(s): 1974-1980

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Rhodri Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Cymdeithas yr Iaith yn fudiad cenedlaethol, a sefydlwyd yn 1962 i hybu defnydd o'r Gymraeg trwy lobïo a phrotestio. Bu Rhodri Williams o Ferthyr Tudful, Morgannwg, newyddiadurwr a chynhyrchydd teledu, yn aelod blaenllaw o'r gymdeithas yn y 1970au, yn gwasanaethu ar y Senedd ac yn Gadeirydd, 1974-1980. Yn ddiweddarach bu'n gwasanaethu ar Fwrdd yr Iaith Gymraeg, 1996-2004. Yn 2004 cafodd ei benodi yn Gyfarwyddwr Ofcom Cymru, rheolydd y diwydiant darlledu.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith, 1974-1980, yn cynnwys cofnodion yn ymwneud â Chyfarfodydd Cyffredinol, 1974-1980, a chofnodion cyfarfodydd y Senedd, 1974-1980 = Records relating to the Cymdeithas yr Iaith, 1974-1980, including records relating to General Meetings, 1974-1980; and records of Senedd meetings, 1974-1980.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol.

Conditions governing access: Rhaid derbyn caniatâd y rhoddwr cyn cael gweld y papurau hyn cyn 2019. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1988, t. 5, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i LlGC gan Mr Rhodri Williams, Caerdydd, ym Mehefin 1988.

ALLIED MATERIALS

Related material: Prif archif Cymdeithas yr Iaith yw LlGC, Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch a Martin Locock i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1988.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2004


INDEX ENTRIES
Subjects
Civil rights | Wales
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Archives
Welsh language | Government policy | Wales
Welsh language | Usage

Personal names
Williams , Rhodri

Corporate names
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details