ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Neuadd Rhydypennau, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 NEUADD

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Neuadd Rhydypennau

Short Title: Neuadd Rhydypennau, papurau (papers)

Creation date(s): 1928-1982

Level of description: Fonds

Extent: 0.067 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Pwyllgor Neuadd Rhydypennau (Rhydypennau Hall Committee)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Neuadd bentref yn Bow Street ger Aberystwyth yw Neuadd Rhydypennau. Dyddiad y cofnodion cyntaf sy'n perthyn i'r neuadd yw 1928. Mae cofnodion y pwyllgor yn awgrymu fod rhywfaint o waith adeiladu wedi ei wneud yn 1938-39 a lansiwyd apêl ychwanegol yn 1952.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Neuadd Rhydypennau,1928-1982, yn cynnwys llyfrau cyfrifon, gan gynnwys rhai'r YMCA, 1928-1968; papurau ariannol ac eraill,1953-1979; llyfrau cofnodion y pwyllgor,1932-1980; dyblygion o lythyrau a anfonwyd a llythyrau a dderbyniwyd gan yr ysgrifennydd, 1939-1982 = Records of Neuadd Rhydypennau, 1928-1982, comprising account books, including those of the YMCA, 1928-1968; financial and other papers, 1953-1979; committee minute books, 1932-1980; duplicate outgoing correspondence and letters received by the secretary, 1939-1982.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llyfrau cyfrifon; papurau amrywiol; llyfrau cofnodion; a gohebiaeth.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'. Rhaid cael caniatâd swyddogion y pwyllgor cyn cael gweld y papurau hyn.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1988, tt. 63-65, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Bwyllgor Neuadd Rhydypennau trwy law W. B. Evans, Bow Street yn 1987 a thrwy law Mrs Mary Thomas, Bow Street yn 1988.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1988.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Community centres | Wales | Bow Street
Neuadd Rhydypennau | Archives
YMCA | Rhydypennau branch | Records and correspondence

Personal names

Corporate names
Neuadd Rhydypennau
YMCA | Rhydypennau branch

Places
Bow Street (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details