ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Wiliams, William a Myfi, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WILMYIAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau William a Myfi Wiliams

Short Title: Wiliams, William a Myfi, papurau (papers)

Creation date(s): 1835-1973

Level of description: Fonds

Extent: 0.181 metrau ciwbig (7 bocs)

Name of creator(s): William a Myfi Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd William Williams yn weinidog Eglwys Bresbyteraidd Cymru Maengwyn, Machynlleth, a Derwen-las, sir Drefaldwyn, rhwng 1951 a 1985. Bu farw yn 1985. Bu farw ei wraig Myfi Williams yn 1986.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. William Williams a'i wraig Myfi Williams. Maent yn cynnwys dyddiaduron y Parch. William Williams,1936-1944,1971-1984; papurau, 1937-1942, yn dyddio o'i gyfnod yn yr ysgol a'r coleg; nodiadau darlithoedd; nodiadau ymchwil ar hanes Capel Maengwyn, Machynlleth, ac achos y Methodistiaid yn sir Drefaldwyn; pregethau etc.; a cherddi a storïau a gyfansoddwyd gan y Parch. William David Davies. Ceir hefyd pedwar llyfr nodiadau gan gynnwys drafftiau, 1973, o nofel arfaethedig gan y Parch. William Williams ar y Parch. John Elias (1774-1841). Mae papurau Myfi Williams yn cynnwys llyfrau nodiadau a ffeiliau o nodiadau ar hanes lleol; cyfansoddiadau a gyflwynwyd mewn gwahanol gystadlaethau eisteddfodol, 1958-1976; sgriptiau radio,1961-1967 etc. Ceir hefyd lythyrau a chardiau, c. 1961-1980, a anfonwyd at Gwilym a Myfi Williams = Papers of the Rev. William Williams and his wife Myfi Williams. They include the diaries of the Rev. William Williams, 1936-1944, 1971-1984; papers, 1937-1942, dating from his schooldays and college days; lecture notes; research notes on the history of Maengwyn chapel, Machynlleth, and the Methodist cause in Montgomeryshire; sermons etc.; and poems and stories written by Rev. William David Davies. There are also four notebooks including drafts, 1973, of an intended novel by Rev. William Williams on Rev. John Elias (1774-1841). The papers of Mrs Myfi Williams include notebooks and files of notes on local history; compositions submitted for various eisteddfod competitions, 1958-1976; radio scripts, 1961-1967 etc. There are also letters and cards, c. 1961-1908, addressed to Gwilym and Myfi Williams.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Papurau William Williams; Papurau Myfi Williams; Papurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r rhestr ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1987, tt. 128-130; 1988, tt. 76-79, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan eu merch Miss Lona Gwilym, Machynlleth, (yn ddiweddarach 22 Glanceulan, Penrhyn-coch, Aberystwyth), yn 1986, 1987 a 1999.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae deunydd llawysgrif, 1835-1934, a gafwvd ymhlith y papurau yn awr yn llsgrau NLW MSS 22323-7. Rhoddwyd cofysgrifau capeli ac eitemau eraill yn ymwneud ag Eglwys Bresbyteraidd Cymru gydag Archifau'r Methodistiaid Calfinaidd.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC Mân Restri a Chrynodebau, 1987; 1988; 2000.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Clergy | Wales
Clergy | Wales | Diaries
Machynlleth (Wales) | History
Methodism | Wales | Montgomeryshire
Theology | Wales
Williams, Myfi | Archives
Williams, William, | 1921-1985 | Archives

Personal names
Elias , John , 1774-1841
Williams , Myfi
Williams , William , 1921-1985

Corporate names
Welsh Calvinistic Methodist Church

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details