ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, D. W., Treorci, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DWJONES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau D. W. Jones (Treorci)

Short Title: Jones, D. W., Treorci, papurau (papers)

Creation date(s): [1920x1950]

Level of description: Fonds

Extent: 0.081 metrau ciwbig (9 bocs)

Name of creator(s): David William Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd David William Jones (1882-1951) o Dreorci, Morgannwg, yn gerddor a chyfansoddwr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llawysgrifau cerddorol, [1920x1950] David William Jones, yn cynnwys drafftiau o alawganau ac emynau, [?1920au-1940au]; ynghyd â cherddoriaeth gan gyfansoddwyr eraill,[1920au-1940au] = Music manuscripts, [1920x1950], of David William Jones, comprising mainly drafts of cantatas and hymns, [?1920s-1940s]; together with music compositions by other composers, [1920s-1940s].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: alawganau; ac amrywiol gyfansoddiadau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1988, tt. 28-29, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei ferch, Mrs Mairona Jones, Treorci, yn 1987.

ALLIED MATERIALS

Related material: Gweler NLW MSS 15141B, 15142C ac 15143E am lawygrifau perthynol.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1988.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cantatas
Composers | Wales
Hymns | Wales
Jones, D. W. | (David William), | 1882-1951 | Archives
Music | Wales
Musicians | Wales

Personal names
Jones , D. W. (David William) , 1882-1951

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details