ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cofeb Genedlaethol R. Williams Parry, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 COFRRY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cofeb Genedlaethol R. Williams Parry

Short Title: Cofeb Genedlaethol R. Williams Parry, papurau (papers)

Creation date(s): 1939-1980

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Blodwen Hughes; Pwyllgor Cofeb Genedlaethol R. Williams Parry

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Pwyllgor Cofeb R. Williams Parry er mwyn codi arian i goffáu Robert Williams Parry (1884-1956) y bardd a darlithydd prifysgol. Lansiwyd apêl mewn cyfarfod cyhoeddus yn Ebrill 1961. Miss Blodwen Hughes o Benygroes, sir Gaernarfon, oedd cyd-ysgrifennydd y Pwyllgor.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llythyrau cyffredinol a anfonwyd at Miss Blodwen Hughes, 1939-1960, gyda R. Williams Parry ymhlith y gohebwyr,1950; llythyrau at Blodwen Hughes yn ymwneud â gweinyddu'r Gronfa Goffa, 1960-1977; llythyrau,1965-1977, oddi wrth Fanc Lloyds; cofnodion a phapurau eraill yn ymwneud â'r Pwyllgor Coffa, 1959-1977, a'r Gronfa Goffa,1960-1965; cyfrifon a chofnodion cyllidol eraill,1960-1980; rhestr tanysgrifwyr, 1960-1980; a thorion papur newydd = General letters to Miss Blodwen Hughes, 1939-1960, the correspondents including R. Williams Parry, 1950; letters to Blodwen Hughes relating to the administration of the Memorial Fund, 1960-1977; letters, 1965-1977, from Lloyds Bank; minutes and other papers relating to the Memorial Committee, 1959-1977, and the Memorial Fund, 1960-1965; accounts and other financial records, 1960-1980; lists of subscribers, 1960-1980; and newspaper cuttings.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llythyrau, a phapurau eraill.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1995, t. 45, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Crynhowyd y papurau yn wreiddiol gan Miss Blodwen Hughes, cyd-ysgrifennydd y Pwyllgor.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr William John Lewis, Gaerwen, sir Fôn, 1994.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae rhai o bapurau personol Miss Blodwen Hughes yn rhagddyddio y Pwyllgor.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect AWN. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Man Restri a Chrynodebau 1995; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970(Llundain, 2001); gwefan Comisiwn yr Elusennau (http://www.charity-commission.gov.uk), edrychwyd 15 Medi 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Memorials | Wales
Pwyllgor Cofeb Genedlaethol R. Parry Williams | Archives

Personal names
Hughes , Blodwen , of Penygroes
Parry , Robert Williams

Corporate names
Pwyllgor Cofeb Genedlaethol R. Williams Parry

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details