ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Phillips, J. Arwyn, Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 JARIPS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. J Arwyn Phillips

Short Title: Phillips, J. Arwyn, Parch., papurau (papers)

Creation date(s): [c. 1981]-1993

Level of description: Fonds

Extent: 0.2 metrau ciwbig (7 bocs)

Name of creator(s): Parch. John Arwyn Phillips (1935-1993)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. John Arwyn Phillips (1935-1993), a aned yng Nglanaman, sir Gaerfyrddin, yn weinidog gyda'r Annibynwyr. Bu'n fyfyriwr yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Abertawe, y Coleg Presbyteraidd, Caerfyrddin, a Choleg Diwinyddol Abertawe, ac yn dilyn ei ordeinio, bu'n weinidog yn Ystradgynlais, sir Frycheiniog, 1960-1967, Rhosllannerchrugog, sir Ddinbych, 1967-1986, ac Aberteifi, Dyfed, 1986-1993. Ymchwiliodd i hanes Anghydffurfiaeth ar gyfer ei draethodau ôl-raddedig. Yr oedd yn briod ag Iris, a chanddo fab a merch, a bu farw yn Aberteifi ar 3 Mehefin 1993.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau ymchwil yn ymwneud â'i draethawd MTh 'Bywyd a Gwaith William Williams o'r Wern 1781-1840' (Bangor, 1981) a'i draethawd MPhil 'Astudiaeth hanesyddol o Annibynwyr Siroedd Dinbych a Fflint 1863-1953 (Bangor, 1993),[1981]-1993 = Research papers relating to his MTh thesis 'Bywyd a Gwaith William Williams o'r Wern 1781-1840' (Bangor, 1981) and his MPhil thesis 'Astudiaeth Hanesyddol o Annibynwyr Siroedd Dinbych a Fflint 1863-1953' (Bangor, 1993), [1981]-1993.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Rhestri a Chrynodebau, 1995, t. 46,yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei weddw Mrs Iris Phillips, Aberteifi, 1994.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1995; LlGC, Mynegai i Ysgrifau Coffa Cymreig (1993); Dictionary of Welsh Biography down to 1940 (Llundain, 1959).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Clergy | Wales | Denbighshire | Biography
Congregational churches | Wales | Denbighshire
Congregational churches | Wales | Flintshire
Williams, Williams, | Independent minister, | 1781-1840

Personal names
Phillips , J. Arwyn , 1935-1993

Corporate names

Places
Denbighshire (Wales)
Flintshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details