ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion, papurau

Reference code(s): GB 0210 PADDCY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion

Short Title: Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion, papurau

Creation date(s): 1968-1977

Level of description: Fonds

Extent: 0.248 metrau ciwbig (3 bocs, 18 ffeil bocs)

Name of creator(s): Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion yn 1968 er mwyn galluogi plant uniaith Saesneg i gyrraedd safon uchel o lithrigrwydd yn y Gymraeg erbyn diwedd eu cyfnod addysg gynradd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Ffeiliau'n cynnwys gohebiaeth trefnwyr y prosiect a gwahanol sefydliadau a chyrff, 1968-1977, gan gynnwys y pwyllgor llywio,1969-1975; Pwyllgor Addysg Morgannwg, 1968-1977; awdurdodau addysg lleol, 1968-1974; Prifysgol Cymru,1968-1974; Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru, 1969-1973; ysgolion a gymerodd ran yn y prosiect, 1969-1975; Urdd Gobaith Cymru,1970-1973; cwmnïau teledu, 1968-1973; cynlluniau eraill, 1970-1973; rheolau sefydlog a phapurau cyffredinol,1969-1975; adroddiadau ar ysgolion unigol,1970-1974; cylchlythyrau, adroddiadau a phapurau ymchwil,1968-1975; a phapurau'n ymwneud â phrofion, 1973-1974 = Files containing correspondence of the project organisers and various organisations and bodies, 1968-1977, including the steering committee, 1969-1975; Glamorgan Education Committee, 1968-1977; local education authorities, 1968-1974; the University of Wales, 1968-1974; the Welsh Joint Education Committee, 1969-1973; the schools involved with the project, 1969-1975; Urdd Gobaith Cymru, 1970-1973; television companies, 1968-1973; other schemes, 1970-1973; standing orders and general papers, 1969-1975; reports on individual schools, 1970-1974; circulars, reports and research papers, 1968-1975; and papers relating to tests, 1973-1974.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Cadwyd y drefn wreiddiol (rhifau 1-18); trefnwyd yn gronolegol (rhifau 19-37).

Conditions governing access: Nid yw'r papurau ar gael heb ganiatâd y rhoddwr tan y flwyddyn 2015. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen ~Papurau modern - gwarchod dataTM.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1995, tt. 49-50, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Gyd-Bwyllgor Addysg Cymru, 245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerydd, trwy law Mr Iolo M. Ll. Walters, Dirprwy Ysgrifennydd,1994.

ALLIED MATERIALS

Related material: LlGC Papurau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg (PDAG).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1995.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Education, Bilingual | Wales
Education, Primary | Wales
Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion | Archives
Welsh language | Study and teaching | Wales

Personal names

Corporate names
Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion
University of Wales
Urdd Gobaith Cymru
Welsh Joint Education Committee

Places
Wales ()

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details