ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 URDYTH

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth

Short Title: Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, papurau (papers)

Creation date(s): 1928-1991

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Urdd Gobaith Cymru, Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Urdd Gobaith Cymru, a sefydlwyd yn 1922, yn fudiad i blant a phobl ifanc, sydd yn trefnu gwahanol weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg. Trefnir yr Urdd yn aelwydydd yn lleol. Ffurfiwyd Aelod yr Urdd, Aberystwyth, yn 1933 (gan ddisodli mudiad rhanbarthol Cylch), ac mae'n parhau i drefnu digwyddiadau.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, 1928-1991: cofnodion y cyfarfod cyffredinol blynyddol, y pwyllgor cyffredinol a phwyllgorau eraill, 1928-1990; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill,1968-1991; a chyfrol o dorion o'r wasg a rhaglenni, 1954-1964 = Papers of Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, 1928-1991: minutes of the annual general meeting, general committee and other committees, 1928-1989; membership books of officials and committee members, 1933-1990; minutes, correspondence and other papers, 1968-1991; and volume of newspaper cuttings and programmes, 1954-1964.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cofnodion; llyfrau aelodaeth; a gohebiaeth a phapurau amrywiol (grŵp 1af); llyfrau cofnodion; ac amrywiol (2il grŵp); a phapurau(3ydd grŵp).

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau,1992, tt. 2-3, 1997,t. 2, a 1998, t. 1, yn Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog, dan y teitl 'Urdd Gobaith Cymru (Aberystwyth)ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Bu rhai papurau gynt ym meddiant Mrs Olwen A. Griffith, Aberystwyth, a daethant i ran ei mab. Mr Emyr Wyn Griffith, Trefaldwyn, Powys.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan yr Aelwyd trwy law Mr Brynmor Jones, Aberystwyth, 1991 a thrwy law Mr J. R. Jones, Aberystwyth, 1992; gan Mr Emyr Wyn Griffith, Trefaldwyn, trwy law Mr Brynmor Jones, Aberystwyth, 1997; a rhodd gan Mr Brynmor Jones, Aberystwyth, 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archifau Urdd Gobaith Cymru, a NLW ex 1011, 1175 a 1214.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones a Martin Locock i broseict ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992,1998, 1998; gwefan Urdd Gobaith Cymru(www.urdd.org), edrcyhwyd Ebrill 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; reolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003; diwygiwyd Ebrill 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Urdd Gobaith Cymru. | Aelwyd Aberystwyth | Archives
Youth | Wales | Aberystwyth | Societies and clubs

Personal names

Corporate names
Urdd Gobaith Cymru | Aelwyd Aberystwyth

Places
Aberystwyth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details