ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cofeb Hywel Dda, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 HYWDDA

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cofeb Hywel Dda

Short Title: Cofeb Hywel Dda, papurau (papers)

Creation date(s): 1982-1990

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Peter Lord (b. 1948), Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cynlluniwyd Cofeb Hywel Dda, a gomisiynwyd gan Gymdeithas Genedlaethol Hywel Dda, gan yr artist a'r hanesydd celf Peter Lord (g. 1948), a chwblhawyd y gwaith yn 1985. Mae'n coffáu Hywel Dda (bu farw c. 950), y brenin Cymreig a gaiff y clod am roi trefn ar gyfraith frodorol Cymru. Mae'r gofeb, a saif yn Hendy Gwyn ar Daf, sir Gaerfyrddin, yn cynnwys chwe gardd fach sydd yn adlewyrchu gwahanol agweddau ar y cyfreithiau gyda dyfyniadau o'r cyfreithiau mewn gwahanol gyfryngau ar blaciau llechi. Ceir hefyd canolfan ddeongliadol, a gynlluniwyd gan Peter Lord a Dafydd Thomas o Bartneriaeth Pryd Edwards, Aberystwyth.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'n ymwneud â chynllunio ac adeiladu Cofeb Hywel Dda a'r ganolfan ddeongliadol, yn cynnwys gohebiaeth,1982-1990; papurau cyffredinol,1982-1990; testunau teipysgrif wedi eu dethol o'r Cyfreithiau, [1983]; papurau ariannol yn ymwneud â defnyddiau adeiladu,1983-1990; cynlluniau ar gyfer y ganolfan ddeongliadol, 1984; deunydd cyhoeddusrwydd,1984-1985; torion papur newydd,1982-1990; gwaith celf, [1983]-[1984]; a chofnodion, cyfrifon a phapurau eraill yn ymwneud â Chymdeithas Genedlaethol Cofeb Hywel Dda = Papers relating to the design and construction of the Hywel Dda Memorial and interpretive centre including correspondence, 1982-1990; general papers, 1982-1990; typescript texts selected from the Laws, [1983]; financial papers relating to construction materials, 1983-1990; plan for the interpretive centre, 1984; publicity material, 1984-1985; newspaper cuttings, 1982-1990; artwork, [1983]-[1984]; and minutes, accounts and other papers relating to Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda, 1982-1987.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn fras yn gronolegol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1992, tt. 18-19, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Peter Lord, Cwm Rheidol, Aberystwyth, 1991.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jons i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1992; gwefan 'Gardd a Chanolfan Hywel Dda Garden & Interpretive Centre' (http://www.hywel-dda.co.uk), edrychwyd 3 Mehefin 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda | Archives
Memorials | Wales

Personal names
Lord , Peter , 1948-
Thomas , Dafydd

Corporate names
Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda

Places
Whitland (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details