ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Clee, Tegwen, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 TEGLEE

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Tegwen Clee

Short Title: Clee, Tegwen, papurau (papers)

Creation date(s): 1928-1967

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Tegwen Clee

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Tegwen Morris, née Clee (1901-1965) oedd un o'r merched cyntaf i ymaelodi â Phlaid Cymru, a daeth yn un o arweinwyr cynnar y blaid. Priododd Wynn Morris.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Tegwen Clee,1928-1967, yn cynnwys cyfrifon Plaid Cymru,1928-1943; llyfrau nodiadau,1928-1958; torion papur newydd yn ymwneud â Phlaid Cymru,1929-1949, a deunydd printiedig yn ymwneud â Phlaid Cymru a Llosgi'r Ysgol Fomio yn Llŷn,1934-1958 = Papers of Tegwen Clee, 1928-1967, including Plaid Cymru accounts, 1928-1943; note books, 1928-1958; newspaper cuttings relating to Plaid Cymru, 1929-1949; and printed material relating to Plaid Cymru and the Bombing School Fire at Lleyn, 1934-1958.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llyfrau cyfrifon; llyfrau nodiadau; gohebiaeth; torion papur newydd; deunydd amrywiol; a deunydd printiedig.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1991, t. 14; 1996, tt. 11-12, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd Karl Davies, Prif Weithredwr Plaid Cymru, Caerdydd, i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn 1996.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae NLW MS 23430D yn cynnwys drafft o erthygl gan Tegwen Clee.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch a Martin Locock i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffnonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1991 a 1996; gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru (www.llgc.org.uk), edrychwyd 2 Meefin 2003; gohebiaeth bersonol â Miss Nans Jones, 13 Mai 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Clee, Tegwen, | 1901-1965 | Archives
Plaid Cymru | Archives

Personal names
Clee , Tegwen , 1901-1965

Corporate names
Plaid Cymru

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details