ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Iorwerth, Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 IORNES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. Iorwerth Jones

Short Title: Jones, Iorwerth, Parch., papurau (papers)

Creation date(s): 1939-1992

Level of description: Fonds

Extent: 0.074 metrau ciwbig (6 bocs)

Name of creator(s): Y Parch. Iorwerth Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. Iorwerth Jones (1913-1992) yn weinidog Eglwys Annibynnol Pant-teg, Ystalyfera, 1938-1959, a Chapel Als, Llanelli, 1959-1979. Bu'n Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg,1975-1985, a golygydd y cyhoeddiadau enwadol Y Dysgedydd, Porfeydd ac Y Tyst.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. Iorwerth Jones, 1939-1992, o ddiddordeb diwinyddol yn bennaf, yn cynnwys gohebiaeth yn ymwneud â Y Dysgedydd,1952-1968, Porfeydd,1967-1978, ac Y Tyst,1972-1989; gohebiaeth bersonol a chyffredinol,[c.1955]-1991; papurau ymchwil, 1980-1986; a thorion o'r wasg,1941-1992 = Papers of the Rev. Iorwerth Jones, 1939-1992, mainly of religious interest, including correspondence relating to Y Dysgedydd, 1952-1968, Porfeydd, 1967-1978, and Y Tyst1972-1989; personal and general correspondence, [c. 1955]-1991; research papers, 1980-1986; and press cuttings, 1941-1992.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Y Dysgedydd; Porfeydd; Y Tyst; personol; torion papur newydd; a phapurau ychwanegol wedi'u trefnu'n gronolegol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod deunydd'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1991, tt. 42-43, a 1996, tt. 36-37, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan y Parch. Iorwerth Jones, 1990, a chan ei weddw Mrs Nesta Jones, Llanelli,1995.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1991 a 1996; a Blwyddiadur 1980.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Jones, Iorwerth, | 1913- | Archives
Religious newspapers and periodicals | Wales

Personal names
Jones , Iorwerth , 1913-

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details