ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Roberts, Selyf, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 SELRTS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Selyf Roberts

Short Title: Roberts, Selyf, papurau (papers)

Creation date(s): 1883-1995

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Selyf Roberts

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Selyf Roberts (1912-1995) a drigai yn yr Amwythig, Lloegr, yn nofelydd yn ogystal ag awdur storïau byrion. Yr oedd yn briod â Nan Roberts. Enillodd y fedal ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1955 am rai o'i ysgrifau. Bu'n garcharor rhyfel yn yr Eidal a'r Almaen, a cheir ei atgofion yn rhai o'i storïau byrion. Cyfieithodd Alice's Adventurers in Wonderland i'r Gymraeg. Yr oedd yn aelod o'r Academi Gymreig a sefydliadau eraill.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Selyf Roberts, yn cynnwys erthyglau, 1947-1976; drama deledu,1982; sgyrsiau, darlithoedd a phregethau, 1950au-1980; gohebiaeth a dderbyniodd, 1951-1994; a thorion papur newydd,1883-1964 = Papers of Selyf Roberts, including articles, 1947-1976; television drama, 1982; talks, lectures and sermons, 1950s-1980; correspondence received, 1951-1994; and newspaper cuttings, 1883-1964.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: sgriptiau; storïau byrion; erthyglau; sgriptiau radio; drama deledu; barddoniaeth; emynau; rhyddiaith; sgyrsiau, darlithoedd a phregethau; gohebiaeth, ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1996, tt. 60-65, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan weddw Selyf Roberts, Mrs Nan Roberts, Croesoswallt, yn 1995.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1996; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986); Stephens, Meic (gol.), The Arts in Wales (Cyngor Celfyddydau Cymru 1979); NLW, Ysgrifau Coffa, 1995.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh language | Archives | 20th century
Hymns, Welsh language
Novelists, Welsh | Archives
Poets, Welsh language
Radio scripts, Welsh
Roberts, Selyf | Archives

Personal names
Roberts , Selyf

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details