ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 CYHLLYFR

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig

Short Title: Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig, cofnodion (records)

Creation date(s): 1954-1984

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (Union of Welsh Publishers and Booksellers)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (Union of Welsh Pblishers and Booksellers) fel cymdeithas masnachu. Un o'i amcanion oedd lobïo am gefnogaeth y llywodraeth i wrthweithio anawsterau economaidd a wynebai cyhoeddi yn y Gymraeg yn sgil rhediadau argraffu byr. Yn 1951, cyflwynodd femorandwm ar y pwnc i Gyngor Cymru a Mynwy, a arweiniodd at sefydlu Pwyllgor Cyhoeddi Llyfrau Cymraeg a chyfundrefn o grantiau i gyhoeddwyr. Parhaodd i weithredu hyd yr 1980au, gan ddefnyddio'r teitl Saesneg, Union of Welsh Publishers and Booksellers.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Union of Welsh Publishers and Booksellers), 1954-1984, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1954-1970, a gohebiaeth a phapurau,1963-1984 = Records of Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Union of Welsh Publishers and Booksellers), 1954-1984, comprising a minute book, 1954-1970, and correspondence and papers, 1963-1984.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cofnodion, a gohebiaeth a phapurau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddallenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Union of Welsh Publishers and Booksellers trwy law Mr D. Philip Davies, Tal-y-bont, Ceredigion, Ysgrifennydd yr Undeb, yn 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrh lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985; gwefan BOPCRIS (http://www.bopcris.ac.uk/bopall/ref9632.html), edrychwyd Medi 2005.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003; diwygiwyd Medi 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Booksellers and bookselling | Wales
Publishers and publishing | Wales
Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymraeg | Archives

Personal names

Corporate names
Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymraeg

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details