ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Bob Owen, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 CYMWEN

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Cymdeithas Bob Owen

Short Title: Cymdeithas Bob Owen, cofnodion (records)

Creation date(s): 1976-2006

Level of description: Fonds

Extent: 3 bocs bach

Name of creator(s): Cymdeithas Bob Owen

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Cymdeithas Bob Owen yn gymdeithas i lyfrgarwyr a chasglwyr llyfrau yng Nghymru. Fe'i henwyd ar ôl Bob Owen (1885-1962), Croesor, Sir Feirionnydd, hanesydd a chasglwr llyfrau. Sefydlwyd y Gymdeithas yn Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi yn 1976. Prif weithgaredd y Gymdeithas yw cyhoeddi'r cyfnodolyn, Y Casglwr, a gyhoeddwyd gyntaf ym mis Mawrth 1977, gyda John Roberts Williams yn olygydd arno hyd 1995.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Cymdeithas Bob Owen, yn cynnwys papurau yn ymwneud â sefydlu'r gymdeithas, agendâu a chofnodion cyfarfodydd y pwyllgor gwaith a chyfarfodydd blynyddol, ffurflenni tanysgrifio a rhestri aelodaeth, cofnodion ariannol, torion papur newydd, a gohebiaeth yn ymwneud â'r gymdeithas a'r Casglwr. = Papers relating to the establishment of Cymdeithas Bob Owen (the Bob Owen Society), agendas and minutes of meetings of the working committee and annual meetings, subscription forms and membership lists, financial minutes, newspaper cuttings, and correspondence relating to the society and to Y Casglwr.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Rhodd 1991; a Rhoddion 2006 a 2008.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhan cyntaf o'r catalog yn Mân Restru a Chrynodebau 1992, t. 22, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history: Crynhowyd y papurau gan swyddogion y Gymdeithas.

Immediate source of acquisition: Rhoddwyd gan y Parch. Dafydd Wyn William, Bodedern, sir Fôn, Gwynedd, 1991; Maredudd ap Huw, Aberystwyth, Awst 2006; a Ms M. Angharad Jones, Caernarfon, Chwefror 2008.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW, gydag ychwanegiadau gan David Moore. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau, 1992; gwefan y BBC, 'Cofio pendefig y casglwyr - Dathlu chwarter canrif Cymdeithas Bob Owen' (www.bbc.co.uk/cymru/adloniant/llyfrau/straeon/020530bob.shtml), edrychwyd 26 Tachwedd 2003; papurau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; reolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2003 ac Ebrill 2015


INDEX ENTRIES
Subjects
Book collecting | Wales | Periodicals
Book collectors | Wales | Societies, etc.
Cymdeithas Bob Owen | Records and correspondence

Personal names

Corporate names
Casglwr
Cymdeithas Bob Owen

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details