ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CCYGP

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig

Short Title: Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig, papurau (papers)

Creation date(s): 1973-1989

Level of description: Fonds

Extent: 0.038 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth, Ceredigion, yn 1973 fel ysgol Gymraeg. Ffurfiwyd Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig yr un flwyddyn.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig yn cynnwys llyfrau cofnodion, 1973-1989; gohebiaeth,1973-1989; cylchlythyrau,1973-1988; a holiadur yn ymweud â dyfodol y Gymdeithas, [1984] = Papers of Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig consisting of minute books, 1973-1989; correspondence, 1973-1989; circulars, 1973-1988; and a questionnaire concerning the future of the Association, [1984].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llyfrau cofodion, gohebiaeth a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau,1992, t. 23, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Gymdeithas trwy law Mrs Mary Owen, Ysgrifennydd, Aberystwyth, 1992.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992; gwefan Ysgol Penweddig(http://penweddig.fbagroup.co.uk/), edrychwyd 3 Mehefin 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G)Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig | Archives
Schools | Wales | Aberystwyth

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Gyfun Penweddig
Ysgol Gyfun Penweddig

Places
Aberystwyth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details