ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CHAC

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru

Short Title: Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru, papurau (papers)

Creation date(s): 1972-1985

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Crëwyd Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru c. 1920 gan Undeb Annibynwyr Cymru i hwyluso ymchwil i gychwyniad a datblygiad Eglwysi Annibynnol Cymru. Mae'r Gymdeithas wedi llacio'i chysylltiadau â'r Undeb dros y blynyddoedd. Ers 1923, mae'r Gymdeithas wedi cynhyrchu cylchgrawn, Y Cofiadur, bob blwyddyn fel arfer, a chynnal darlith flynyddol yn ogystal. Sefydlwyd Cronfa'r Cofiadur yn 1977 i godi arian at y Gymdeithas.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau yn cynnwys rhestri aelodaeth a ffurflenni, 1977-1985; cofnodion ariannol, 1977-1984; cofnodion pwyllgorau a phapurau eraill,1982; gohebiaeth gyffredinol yn ymwneud â'r Gymdeithas a chyhoeddi Y Cofiadur, 1975-1985; mynegai i Y Cofiadur (1923-1980), [c. 1980]; deunydd i'w gyhoeddi yn Y Cofiadur, [c.1980]; a thorion o Y Tyst, 1972-1984, yn bennaf ynglŷn â Chronfa'r Cofiadur = Papers including membership lists and forms, 1977-1985; financial records, 1977-1984; committee minutes and other papers, 1982; general correspondence relating to the Society and to publication of Y Cofiadur, 1975-1985; an index to Y Cofiadur (1923-1980), [c. 1980]; material for publication in Y Cofiadur, [c.1980]; and cuttings from Y Tyst, 1972-1984, mainly concerning `Cronfa'r Cofiadur'.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau,1992, t. 24, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history: Crynhowyd y papurau gan y Parch. Dafydd Wyn Wiliam a fu'n Olygydd Y Cofiadur, 1972-1985, ac yn Ysgrifennydd, 1977-1985, a Thrysorydd, 1980-1985, y Gymdeithas.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Parch. Dafydd Wyn William, Bodedern, Ynys Môn, Gwynedd, 1991.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd u ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992; Wiliam, Dafydd Wyn, 'Braslun o hynt a helynt Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru', Y Cofiadur> 50 (1985), tt. 18-25.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argrafiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003; golygwyd Mai 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Church history | Wales | Modern period, 1500-
Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru | Archives
Independent Churches in Wales | History

Personal names

Corporate names
Cofiadur
Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details