ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Telynau Cymru, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYMTEL

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas Telynau Cymru

Short Title: Cymdeithas Telynau Cymru, papurau (papers)

Creation date(s): 1961-1987

Level of description: Fonds

Extent: 0.036 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Cymdeithas Telynau Cymru (The Welsh Harp Society) Limited

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Cymdeithas Telynau Cymru yn 1962 a'i diddymu yn 1983. Ei nod oedd hybu a datblygu canu'r delyn yng Nghymru trwy ddarparu cyfleusterau atgyweirio a chyflenwi tannau a cherddoriaeth telyn. Trefnwyd hefyd ddigwyddiadau megis Rali Byd y Delyn, 1977. Ymhlith pobl flaenllaw y Gymdeithas yr oedd y trysorydd, H. P. Richards, o Gaerffili, sir Forgannwg, yr ysgrifennydd, Gwennant Gillespie o Aberystwyth, a'r llywydd, Dr E. D. Jones, 1966-[1983].

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Cymdeithas Telynau Cymru, 1961-1987, yn cynnwys cofnodion y pwyllgor gwaith, 1963=1982; cofnodion pwyllgor Gweithdy'r Delyn, 1961-1983; rhestri aelodaeth, 1967-1981; adroddiadau blynyddol,1967-1980; papurau ariannol, 1966-1983; gohebiaeth gyffredinol,1968=1981, a gohebiaeth ynglŷn â diddymu'r Gymdeithas, 1981-1987, a lluniau o Rali Byd y Delyn, 1977 = Papers of Cymdeithas Telynau Cymru, 1961-1987, including executive committee minutes, 1963-1982; Harp Workshop committee minutes, 1961-1963; membership lists, 1967-1981; annual reports, 1967-1980; financial papers, 1966-1983; general correspondence, 1968-1981, and correspondence concerning the dissolution of the society, 1981-1987; and pictures from Rali Byd y Delyn, 1977.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gweinyddol; ariannol; gohebiaeth; amryw (grŵp 1af); gweinyddol; ariannol, amryw (2ail grŵp).

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1992, tt. 25-26, 1996, t. 15, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Crynhowyd y cofnodion gan H. P. Richards a Gwennant Gillespie.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan weddw H. P. Richards, Mrs Lily Richards, Caerffili, Morgannwg Ganol, 1991, a Mrs Gwennant Gillespie, Aberystwyth, Dyfed, 1991, 1995.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Papurau Emrys Bennett Owen.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae peth gohebiaeth yn ymwneud â dirwyn y Gymdeithas i ben yn ôl-dyddio ei diddymiad.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992, 1996; rhaglen Rali Byd y Delyn (Cymdeithas Telynau Cymru, 1977).

Rules or conventions: Wrth luno y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Telynau Cymru | Archives
Harp | Wales | Societies, etc.

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Telynau Cymru

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details