ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Evans, Ennis, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ENNANS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Ennis Evans

Short Title: Evans, Ennis, papurau (papers)

Creation date(s): [c. 1973x1982]

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Ennis Evans (1953-1982)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ysgrifennodd Ennis Evans (1953-82) o Dreffynnon, sir y Fflint, draethawd ymchwil ar fywyd a gwaith y nofelydd Daniel Owen (1836-1895). Cyhoeddwyd ei rhestr o gerddi Owen yn Llên Cymru, 15, 1987-1988, ar ôl ei marwolaeth. Cyhoeddodd hefyd Y Gri Unig (Llandysul: 1975) a Prydiath: storiâu byrion (Llandysul: 1981).

CONTENT

Scope and content/abstract: Copïau teipysgrif pedair pennod cyntaf a phum atodiad traethawd ymchwil Ennis Evans ar Daniel Owen ynghyd â nodiadau a deunydd perthnasol arall, [c.1973x1982] = Typescript copies of the first four chapters and five appendices of Ennis Evans' thesis on Daniel Owen as well as notes and other related material, [c. 1973x1982].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn Mân Restri a Chrynodebau, 1992, t. 30, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r rhestr ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei rhieni Betty and Einion Evans, Treffynnon, Clwyd, 1991.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Owen, Daniel, | 1836-1895 | Biography

Personal names
Evans , Ennis , 1953-1982
Owen , Daniel , 1836-1895

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details