ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, Dai, Tregaron, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DAIWILLIAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Dai Williams (Tregaron)

Short Title: Williams, Dai, Tregaron, papurau (papers)

Creation date(s): 1903-1959

Level of description: Fonds

Extent: 0.036 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Dai Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Dai Williams (1899-1971) o Dregaron, Ceredigion, digrifwr, cerddor a darllenwr, oedd arweinydd y grŵp cerddorol poblogaidd Adar Tregaron, a ffurfiwyd yn 1935 gan ei gyfaill Idwal Jones (1895-1937), Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, ac a fu'n cynnal cyngherddau tan y 1950au.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Dai Williams, 1934-1959, yn cynnwys gohebiaeth, cyfansoddiadau, sgriptiau radio a deunydd arall yn ymwneud yn arbennig ag Adar Tregaron, yn cynnwys gweithiau cerddorol a digrif gan Idwal Jones, sefydlydd Adar Tregaron, ynghyd â phapurau eraill yn ymwneud ag Idwal Jones, a chopïau o lythyrau ei dad, 1903-1919 = Papers of Dai Williams, 1934-1959, comprising correspondence, compositions, radio scripts and other material relating especially to Adar Tregaron, including musical and humourous works by Idwal Jones the founder of Adar Tregaron, together with other papers relating to Idwal Jones,and copy letters of his father, 1903-1919.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1992 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Ann and Geraint Morgan, Llanymddyfri, Dyfed, merch a mab yng nghyfraith Dai Williams, ym Medi 1991 (A1991/124).

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1992.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Humorous poetry, Welsh | 20th century
Humorous stories, Welsh
Musical groups | Wales | Ceredigion
Williams, Dai, | 1899-1971 | Archives

Personal names
Williams , Dai , 1899-1971

Corporate names
Adar Tregaron (Musical group)

Places
Cardiganshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details