ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Pwyllgor Yr Angor, Glannau Mersi, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 ANGOR

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Pwyllgor Yr Angor, Glannau Mersi

Short Title: Pwyllgor Yr Angor, Glannau Mersi, cofnodion (records)

Creation date(s): 1979-1987

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Yr Angor

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Yr Angor yn 1979 fel papur newydd cymuned Cymraeg Lerpwl a Glannau Mersi.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Pwyllgor yr Angor, 1979-1987, yn cynnwys gohebiaeth, tanysgrifiadau, hysbysebion, cyfriflenni banc, anfonebau a phapurau personol,1979-1983, a chofnodion ariannol, 1983-1987 = Papers of the Committee of Yr Angor, 1979-1987, comprising correspondence, subscriptions, advertisements, bank statements, invoices and personal papers, 1979-1983, and financial records, 1983-1987.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1993 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Parch. Ddr. D. Ben Rees,Lerpwl, golygydd Yr Angor, ym mis Mehefin 1992.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1993.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seilwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Welsh newspapers | England | Liverpool

Personal names

Corporate names
Angor (Glannau Mersi a Manceinion)

Places
Liverpool (England)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details