ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Owens, Owen, Trawsfynydd, papurau

Reference code(s): GB 0210 OWENOWENS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Owen Owens, Trawsfynydd

Short Title: Owens, Owen, Trawsfynydd, papurau

Creation date(s): 1864-1925

Level of description: Fonds

Extent: 0.005 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Owen Owens

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Owen Owens yn byw yn Nhrawsfynydd, sir Feirionnydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfrau nodiadau Owen Owens, 1864-1925, yn cynnwys nodiadau pregethau a glywodd yn Nhrawsfynydd, Bala a Llangywer, sir Feirionnydd, ac mewn mannau eraill, 1864-1916, ynghyd â chofnodion Capel Moriah (MC) ac ysgolion ardal Trawsfynydd, yn enwedig Ysgoldy Caeadda,1896-1925, a dyddiadur, 1894 = Notebooks, 1864-1925, of Owen Owens, containing notes on sermons heard by him in Trawsfynydd, Bala and Llangywer, Merionethshire, and elsewhere, 1864-1916, together with records of Moriah Chapel (MC), and schools in the Trawsfynydd area, particularly Ysgoldy Caeadda, 1896-1925, and a diary, 1894.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn nodiadau ar bregethau, cofnodion pwyllgor y capel a'r ysgol, a dyddiadur.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1992 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd y holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs M. Owen, Porthcawl, Morgannwg, gweddw Dr John Hefin Owen, ŵyr Owen Owens, yn Ionawr 1992.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1992.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Owens, Owen, | of Trawsfynydd | Archives
Religious institutions | Wales | Trawsfynydd
Schools | Wales | Trawsfynydd
Sermons, Welsh | Wales | Trawsfynydd

Personal names
Owens , Owen , of Trawsfynydd

Corporate names
Capel Moriah (Trawsfynydd, Wales)
Ysgoldy Caeadda (Trawsfynydd, Wales)

Places
Trawsfynydd (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details