ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gwilym Alaw, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GWILYMALAW

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Gwilym Alaw

Short Title: Gwilym Alaw, papurau (papers)

Creation date(s): 1832-1917 (crynhowyd [1860au]-1917)

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): William Thomas Morgan ('Gwilym Alaw')

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cyfrannodd William Thomas Morgan('Gwilym Alaw',(1844-1917), bardd, o'r Rhigos, Morgannwg, lawer darn o farddoniaeth a rhyddiaith i eisteddfodau lleol, ac yr oedd hefyd yn casglu llenyddiaeth greadigol a ffynonellau deunydd crai yn ymwneud ag ardal y Rhigos.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Gwilym Alaw, 1832-1917, Castell Rhigos, yn cynnwys cerddi a rhyddiaith a gyfansoddwyd ganddo ef ac eraill, ynghyd â llyfrau nodiadau, torion o'r wasg a defnyddiau eraill perthynol, a hefyd nodiadau ganddo a deunydd arall a gasglodd yn ymwneud yn bennaf â hanes lleol, 1832-1909 = Papers of Gwilym Alaw, 1832-1917, of Castell Rhigos, comprising poetic and prose compositions by himself and others, together with related notebooks, press cuttings and other material, and also notes by him and other material collected by him relating mainly to local history, 1832-1909.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: barddoniaeth; rhyddiaith; llyfrau nodiadau; torion o'r wasg; amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1986, tt. 34-37, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs Olwen Samuel, Glyn Ebwy, Gwent, wyres Gwilym Alaw, yn Rhagfyr 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1986.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Morgan, William Thomas, | 1844-1917 | Archives
Poets, Welsh language | Wales | Rhigos
Welsh poetry | 19th century
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Morgan , William Thomas , 1844-1917

Corporate names

Places
Rhigos (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details