ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Bedyddwyr Rhosybol

Reference code(s): GB 0221 WM2032

Held at: Anglesey Archives

Title: Cofnodion Eglwys Bethel, Bedyddwyr, Rhosybol

Short Title: Bedyddwyr Rhosybol

Creation date(s): 1862 - 2002

Level of description: Fonds

Extent: 0.01 metrau ciwbig/ cubic metres ( 2 ffolder/2 folders )

Name of creator(s): Bedyddwyr Bethel Rhosybol

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Fe gychwynnodd achos y Bedyddwyr yn Rhosybol ar fferm o`r enw Nantglyn yn 1840. Fe werthwyd Capel Wesleaid Rhosybol i`r Bedyddwyr yn fuan wedyn. Yn 1861 fe helaethwyd y capel a bu yn addoldy i`r Bedyddwyr hyd at 2002.

CONTENT

Scope and content/abstract: Nodiadau ar hanes y capel, lluniau o`r capel a rhai o weinidogion gogledd Cymru/Notes on the history of the chapel, photographs of the chapel and some North Wales ministers [19th cent.]; Adroddiadau Cymanfa Bedyddwyr Môn/ Reports of Anglesey Baptists Cymanfaoedd, 1982, 1983, 1985, 2001; Llyfrau Casglu y Gymdeithas Feiblaidd/Bible Society collection books, 1966-1992 Adroddiadau blynyddol/Annual reports, 1912, 1916, 1962-1964, 1978, 1979, 1983/4-1993, 1999, 2000; Copy of lease of land for building the chapel, 1862; and Letters from Charity Commission re sale of the building, 2001-2002.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg & English

System of arrangement:

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin y swyddfa cofnodiadau mewn grym Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym.

Physical characteristics: Cyflwr gweddol-rhai o`r lluniau mawr wedi eu niweidio gan creosot.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau.Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

Related material: GB0221 WD20: Papurau Eglwys Bethel, Bedyddwyr, Rhosybol

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Nice, Archifdy Môn

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn rheolau Archifdy Ynys Môn sy'n seiliedig ar reolau Catalogio Rhwydwaith Archifau Cymru;c ISAD(G), AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Hydref 2007. Addaswydd Rhagfyr 2007.


INDEX ENTRIES
Subjects
Baptists | Wales | Anglesey
Bethel Baptist Church (Rhosybol, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Anglesey

Personal names

Corporate names
Bethel Baptist Church (Rhosybol, Wales)

Places
Rhosybol (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details