ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Griffiths, Dr Tom Alun Griffiths, Llwyn Idris, Brynsiencyn, papurau

Reference code(s): GB 0221 WM2042

Held at: Anglesey Archives

Title: Papurau Dr Tom Alun Griffiths, Llwyn Idris, Brynsiencyn

Short Title: Griffiths, Dr Tom Alun Griffiths, Llwyn Idris, Brynsiencyn, papurau

Creation date(s): 1920-1986

Level of description: Fonds

Extent: 0.07 metrau ciwbig (2.5 bocs; 68 eitem). 0.07 cubic metres (2.5 boxes; 68 items).

Name of creator(s):

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Tom Alun Griffiths yn Llwyndafydd, Ceredigion yn fab i`r Capten a Mrs Gruffydd Owen Griffiths. Fe addysgwyd ef yn Ysgol y Sir, Towyn ac fe raddiodd yn feddyg ym Mhrifysgol Lerpwl yn 1924. Priododd Dilys Edna Williams, merch hynaf Dr John Williams, Brynsiencyn yn 1930. Yn 1931 fe ymgartrefodd ym Mrynsiencyn lle bu yn feddyg teulu tan ei ymddeoliad yn 1962. Bu`n aelod o`r fainc am dros chwarter canrif ac yn flaenor yn Horeb, Brynsiencyn am dros ddeugain mlynedd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau teuluol yn cynnwys: Copies of birth certificates, 1902; marriage certificate, 1930; newspaper cuttings with accounts of marriage, 1930; obituary, [1930]; copy of will, 1956; llythyrau o gydymdeimlad/letters of condolence, 1985; teyrnged goffa/memorial tributes, 1985; diary from student days at Liverpool, 1920. Gyrfa Meddygol/Medical career yn cynnwys: membership card of BMA, [early 20th cent.]; Certificate issued by Royal College of Surgeons, 1925; eitemau yn ymwneud ac ymddeoliad Tom Alun Griffiths/Items relating to the retirement of Tom Alun Griffiths, 1965. Darlithoedd ac Ysgrifau ar bynciau crefyddol a meddygol/Lectures and articles on religious and medical topics, [mid - late 20th cent.] Llythyrau Amrywiol/Various Letters, [early 20th cent.] - 1994.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg & English

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Teulu; Gyrfa Meddygol; Darlithoedd ac Ysgrifau; Personol.

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin y swyddfa cofnodiadau mewn grym Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau.Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Archifdy Ynys Môn wedi eu cadw

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Nice, Archifdy Môn

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn rheolau Archifdy Ynys Môn sy'n seiliedig ar reolau Catalogio Rhwydwaith Archifau Cymru;c ISAD(G), AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2007. Addaswyd Rhagfyr 2007.


INDEX ENTRIES
Subjects

Personal names
Griffiths , Tom Alun , 1902-1985 , Doctor

Corporate names

Places
Brynsiencyn (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details