ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Capel Ebeneser, Kingsland, Caergybi/Holyhead

Reference code(s): GB 0221 WD 13

Held at: Anglesey Archives

Title: Cofnodion Eglwys Methodistiaidd Calfinaidd Ebeneser, Kingsland, Caergybi/Holyhead

Short Title: Capel Ebeneser, Kingsland, Caergybi/Holyhead

Creation date(s): 1876-2005

Level of description: Fonds

Extent: 0.10 metrau ciwbig/cubic metres (11 bocs/boxes)

Name of creator(s): Methodistiaid Calfinaidd Eglwys Ebeneser, Kingsland, Caergybi

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1850. Yn dilyn diwygiad 1859 a 1884 fe helaethwyd y capel ac adeiladwyd capel newydd yn 1903. Mae addoldy Ebeneser yn awr ar gau.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cyfrifon/accounts, llyfrau casgliad/collection books, taliadau a derbyniadau/payments and receipts, eisteddleoedd/pew rent book, ysgol sul/sunday school, 1879-1974; cofnodion/minutes, capel newydd 1900-1903 & 1986-2004; pwyllgorau/committees, 1947-1974, ysgol sul/sunday school, 1889-1904; cofrestrau/registers, priodasau/marriages, 1904-1984, bedyddiadau/baptisms, 1867-1907, 1913-1994; gohebiaeth/correspondence, 1898-1903 & 1930; tocynnau aelodaeth/membership, 1923-1931; ystadegau/statistics, 1933-1949; adroddiadau blynyddol/annual reports, 1936-2003; cyllid/financial, 1884-2004; erthyglau ar hanes y capel/articles on history of chapel; a lluniau/photographs,[1951]-2004.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, English

System of arrangement: Cyfrifon; cofnodion; capel newydd; amrywiol; ysgolsul; cofrestrau priodasau; adroddiadau blynyddol; cyllidol; cofrestrau bedyddiadau; hanes y capel; lluniau.

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Archifdy Ynys Môn wedi eu cadw.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Archifdy Ynys Môn gan ddefnyddio wybodaeth o lyfrau Owen,Hugh, Braslun o Hanes M.C. Môn 1880-1935(Lerpwl, 1937) a Williams,Huw Llewelyn,Hanes M.C. Môn 1935-1970(Dinbych,1977).

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn cyfarwyddyd Swyddfa Gofnodiadau Sir Ynys Môn sy'n seiliedig ar gyfarwyddyd Rhwydwaith Archifau Cymru ar gyfer Disgrifiadau Lefel Ffondiau ac ail argraffiad ISAD(G),AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2008. Addaswyd Ebrill 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Anglesey

Personal names

Corporate names
Ebeneser Calvinistic Methodist Chapel, (Holyhead, Wales)

Places
Holyhead (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details