ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Arthur Jones, Thomas, y Parch (The Rev) & Agnes, Mrs, Amlwch, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0221 WD 15

Held at: Anglesey Archives

Title: Papurau y Parch Thomas Arthur Jones a`r Cynghorydd Agnes Arthur Jones gynt o Mona Lodge, Amlwch

Short Title: Arthur Jones, Thomas, y Parch (The Rev) & Agnes, Mrs, Amlwch, papurau (papers)

Creation date(s): c. 1895-1979

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (3 bocs)/0.029 cubic metres (3 boxes)

Name of creator(s): Thomas & Agnes Arthur Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Brodor o Frynsiencyn, Ynys Môn oedd y Parch Thomas Arthur Jones. `Roedd yn un o sylfaenwyr ac yn ysgrifennydd cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Fe ymaelododd yn y Capel Mawr, Amlwch yn 1940 a bu`n adnabyddus fel pregethwr grymus. Bu farw yn 1957.`Roedd Agnes (Ramage) yn athrawes yn Ysgol Sir y Merched yn Aberhonddu, lle bu`n ymddiddori yng ngweithgareddau yr Urdd. Mona Lodge, Amlwch oedd eu cartref am gyfnod. Fe wasanaethodd Agnes Arthur Jones Ynys Môn fel Cadeirydd Pwyllgor Llyfrgell Môn.

CONTENT

Scope and content/abstract: Yr Urdd, llyfr lloffion/scrapbook, toriadau papur newydd/newspaper cuttings, llyfr cofnodion/minute book, atgofion/reminiscences, 1929-1979; taflenni etholiad [cyngor/council] election leaflets, 1961 & 1973; smallholdings, farming and industries, papers and reports, 1964-1971; gohebiaeth/correspondence, 1930-1970; llenyddol/literary, llawysgrifau a gwaith awduron eraill/manuscripts and works by other writers; lluniau/photographs, 1920-1970.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg & English

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn:-Yr Urdd, gwaith cyngor, amrywiol a lluniau.

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Archifdy Ynys Môn wedi eu cadw.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Llythyr gan/letter from I.D. Hooson, Megan Lloyd George, Cledwyn Hughes, Indira Gandhi & rhan o lythyr/extract Tom Ellis at/to Ellis Jones Griffith c. 1895

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Gwasanaeth Archifdy Môn

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn rheolau Archifdy Ynys Môn sy'n seiliedig ar reolau Catalogio Rhwydwaith Archifau Cymru; ISAD(G), AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2008


INDEX ENTRIES
Subjects
Smallholdings | Wales | Anglesey
Urdd Gobaith Cymru | Archives

Personal names
Jones , Agnes Arthur , fl. 1950
Jones , Thomas Arthur , d. 1957 , Rev.

Corporate names

Places
Amlwch (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details