ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Capel Disgwylfa, Caergybi

Reference code(s): GB 0221 WD 17

Held at: Anglesey Archives

Title: Cofnodion Capel Methodistiaid Calfinaidd Disgwylfa Caergybi

Short Title: Capel Disgwylfa, Caergybi

Creation date(s): 1887-2001

Level of description: Fonds

Extent: 0.045 metrau ciwbic/cubic metres (5 bocs/boxes a 3 eitem mawr/outsize items)

Name of creator(s): Methodistiaid Calfinaidd Disgwylfa, Caergybi

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cychwynnwyd Ysgol Sul yn London Road, Caergybi dan ofalaeth capel Hyfrydle. Yn dilyn cynnydd yn nifer yr aelodau fe sefydlwyd y capel yn 1887. Yn 1909 fe adeiladwyd yr addoldy presennol. Ers 2001, bu capel Disgwylfa ar gau ac yn dilyn hyn fe ymunodd y gynulleidfa â chapel Hyfrydle.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfrau cofnodion/minute books, 1887-1921 & 1963-1994; cofrestrau eglwysig/register, 1909-1921; llyfrau cyfrifon/accounts, 1931-2001; llyfrau cagliadau/collection book, 1928-2001; llyfr yr eisteddleoedd/pew rent book, 1923-1962; plans for new chapel, 1907; adroddiadau blynyddol/annual reports, 1967, 1973-1974 & 1996-1999; llun(mewnol)/photograph(chapel interior), 1909.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg & English

System of arrangement: Trefnwyd megis pwnc

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Archifdy Ynys Môn wedi eu cadw.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Archifdy Ynys Môn, gan ddefnyddio gwybodaeth o lyfrau Owen, Hugh, Braslun o Hanes M.C. Môn 1880-1935, Lerpwl 1937 a Williams, Hugh Llewelyn, Hanes M.C. Môn, 1935-1970, Dinbych, 1977.

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn cyfarwyddyd Swyddfa Gofnodiadau Sir Ynys Môn sy'n seiliedig ar gyfarwyddyd Rhwydwaith Archifau Cymru ar gyfer Disgrifiadau Lefel Ffondiau ac ail argraffiad ISAD(G) AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2008


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Holyhead
Calvinistic Methodists | Wales | Holyhead | archives

Personal names

Corporate names
Capel Disgwylfa (Holyhead, Wales)

Places
Holyhead (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details