ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Capel Ebeneser, Niwbwrch

Reference code(s): GB 0221 WD18

Held at: Anglesey Archives

Title: Cofnodion Capel Ebeneser, Methodistiaid Calfinaidd, Niwbwrch

Short Title: Capel Ebeneser, Niwbwrch

Creation date(s): 1878-2005

Level of description: Fonds

Extent: 0.086 metrau ciwbig/cubic metres (3 bocs/boxes)

Name of creator(s): Methodistiaid Calfinaidd Niwbwrch

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Y capel presennol yw`r trydydd capel i`w adeiladu ar y safle ac yn dyddio o`r flwyddyn 1884. Codwyd y capel cyntaf yn 1785 a`r ail yn 1860 yn dilyn diwygiad 1859.`Roedd yr awdur Islwyn Ffowc Elis yn weinidog yn Ebeneser rhwng 1953 a 1956.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfryn: Llwyd Morgan, Derec Hanes Byr Ebeneser, Niwbwrch ; adroddiad blynyddol, 1949, 1950 & 1954; casgliadau/collections, 1893-1963; llyfr yr eisteddleoedd/pew rent book, 1921-1948; miscellaneous financial papers, 1920-1940; work on building, 1917-1978; ystadegau blynyddol/annual statistics, 1913-1954; llythyrau aelodaeth/membership letters, 1923-1929 & 1939-1965; papers re baptisms and burials, 1911-1977; rhaglen sefydlu/service institution, 1948 & 1954; ysgol sul, 1904-1977; amrywiol/miscellaneous, 1909-2005.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg & English

System of arrangement: Trefnwyd megis pwnc

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Archifdy Ynys Môn wedi eu cadw.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Archifdy Ynys Môn gan ddefnyddio wybodaeth o lyfrau Owen, Hugh Braslun o Hanes M.C. Môn, 1880-1935, Lerpwl, 1937 a Williams, Huw Llewelyn Hanes M.C. Môn, 1935-1970 , Dinbych, 1977.

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn cyfarwyddyd Swyddfa Gofnodiadau Sir Ynys Môn sy'n seiliedig ar gyfarwyddyd Rhwydwaith Archifau Cymru ar gyfer Disgrifiadau Lefel Ffondiau ac ail argraffiad ISAD(G) AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2008


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Niwbrwch
Calvinistic Methodists | Wales | Niwbrwch | archives

Personal names

Corporate names
Capel Ebeneser (Niwbrwch, Wales)

Places
Niwbwrch (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details