ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Bethel, Eglwys Bedyddwyr, Rhosybol

Reference code(s): GB 0221 WD20

Held at: Anglesey Archives

Title: Papurau Eglwys Bethel, Bedyddwyr, Rhosybol

Short Title: Bethel, Eglwys Bedyddwyr, Rhosybol

Creation date(s): 1853-2005

Level of description: Fonds

Extent: 0.086 metrau ciwbig/cubic metres (3 bocs/boxes & 1 eitem mawr/outsize)

Name of creator(s): Bedyddwyr Capel Bethel, Rhosybol

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Fe gychwynnodd achos y Bedyddwyr yn Rhosybol ar fferm o`r enw Nantglyn yn 1840. Fe werthwyd Capel Wesleaid Rhosybol i`r Bedyddwyr yn fuan wedyn. Yn 1861 fe helaethwyd y capel a bu yn addoldy i`r Bedyddwyr hyd at 2002.

CONTENT

Scope and content/abstract: Teipysgrif/Typescript, Hanes yr Eglwys, gan y Parch William John Lewis, [c. 2005]; adroddiadau blynyddol/annual reports, 1912-2000; enwau pregethwyr/names of preachers, 1853-1865; appointment of trustees, 1883; papers and plans of chapel, 1990-1992; printer`s block with picture of chapel; cyllidol/financial, llyfr derbyniadau a thaliadau/receipts and payments, 1894-1980; llyfr casgliadau/collection books, 1858-1962; adroddiadau cymanfaoedd bedyddwyr Môn/reports of Anglesey baptist singing festivals, 1904-2003; Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru/Transactionsof the Historical Society of the Welsh Baptists, 1952-1955, 1985 & 1988.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg & English

System of arrangement: Trefnwyd megis pwnc

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

Related material: GB 0221 WM2032 Cofnodion Eglwys Bethel, Bedyddwyr, Rhosybol

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Nice, Archifdy Môn

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn rheolau Archifdy Ynys Môn sy'n seiliedig ar reolau Catalogio Rhwydwaith Archifau Cymru;c ISAD(G), AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2008


INDEX ENTRIES
Subjects
Baptists | Wales | Rhosybol
Baptists | Wales | Rhosybol | archives

Personal names

Corporate names
Bethel Baptist Church (Rhosybol, Wales)

Places
Rhosybol (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details