ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Capel Hyfrydle, Caergybi, Cofnodion

Reference code(s): GB 0221 WD11

Held at: Anglesey Archives

Title: Cofnodion Capel Hyfrydle, Methodistiaid Calfinaidd, Caergybi

Short Title: Capel Hyfrydle, Caergybi, Cofnodion

Creation date(s): 1887-2006

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig/cubic metres (2 focs/boxes)

Name of creator(s): Methodistiaid Calfinaidd Hyfrydle

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1808 er fod yr achos wedi cychwyn yn 1785. Fe helaethwyd yr adeilad nifer o weithiau dros y blynyddoedd. Fe adeiladwyd y capel presennol yn 1887. `Roedd y cerddor enwog, William Bradwen Jones (1892-1970), yn organydd yn Hyfrydle ar un adeg.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfr eisteddleoedd/pew rent book, 1887-[1930]; llyfr casgliad y weinidogaeth/collection for the ministry, 1910-1924; cyfraniadau/contributions, 1921-1925; llyfr yr ysgrifennydd/secretary`s book, 1931-1935; adroddiadau blynyddol/annual reports, 1991-2006; correspondence relating to lease of chapel ground, 1876-1886; papers relating to the maintenance of the fabric of the chapel, 1876-1884; plans for rebuilding and alterations, 1887-1888; plans from sale of the Ucheldre Estate, 1906; gohebiaeth amrywiol/miscellaneous correspondence, [1879-1909]; lluniau a printiau, 1861-1924; Ffeil: Hanes Capeli Presbyteraidd Caergybi, 1858-2004.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, English

System of arrangement:

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Archifdy Ynys Môn wedi eu cadw.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Archifdy Ynys Môn gan ddefnyddio gwybodaeth o lyfr Jones, Gerallt. I. L. Capeli Môn, Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst, 2007.

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn cyfarwyddyd Swyddfa Gofnodiadau Sir Ynys Môn sy'n seiliedig ar gyfarwyddyd Rhwydwaith Archifau Cymru ar gyfer Disgrifiadau Lefel Ffondiau ac ail argraffiad ISAD(G),AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2008 . Addaswyd Medi 2008 .


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Holyhead

Personal names

Corporate names
Capel Hyfrydle (Holyhead, Wales)

Places
Holyhead (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details