ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Richard Rowlands, a`i fab, gofaint, Llangristiolus, papurau

Reference code(s): GB 0221 WM2320

Held at: Anglesey Archives

Title: Papurau Richard Rowlands (1878 -1947) a Richard Rowlands, junior (1918-1977), gofaint, Efail Henblas, Llangristiolus

Short Title: Richard Rowlands, a`i fab, gofaint, Llangristiolus, papurau

Creation date(s): 1920-1963

Level of description: Fonds

Extent: 0.0195 metrau ciwbig

Name of creator(s): Richard Rowlands

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae cyfrifiad 1901 yn dangos Richard Rowlands yn gweithio fel gof ac yn fab i Owen a Catherine Rowlands. `Roedd ei dad yn rheolwr chwarel. Ty Newydd, Henblas oedd ei gartref yn y flwyddyn 1911 yn ôl y cyfrifiad `Roedd yn gweithio yn Efail Henblas ac yn Graig Wen ar ôl prynu y ddau le yn 1928. Ganwyd Richard Rowlands, y ieuengaf, yn Ty`Sgubor, Henblas.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfrau cyfrifon / dyddlyfr (account books / diary), 1920-1947; bundle of bills, vouchers and catalogues for smithy, 1924 -1946; Minimum price list: National Master Farriers and Blacksmiths` Association; Certificate of Proficiency in Home Guard, 1944.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymreag, English

System of arrangement:

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin y swyddfa cofnodiadau mewn grym

Physical characteristics: Cyflwr da

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Genedlaethol Archifau.Polisi Gwasanaeth Archifdy Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw

Accruals: Ni ddisgwylir croniadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan adneuydd preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice i`r Archifdy Ynys Môn gan ddefnyddio gwybodaeth yn y catalog clawr caled yn Archifdy Ynys Môn a cyfrifiad 1901 a 1911.

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn cyfarwyddyd Swyddfa Gofnodiadau Sir Ynys Môn sy'n seiliedig ar gyfarwyddyd Rhwydwaith Archifau Cymru ar gyfer Disgrifiadau Lefel Ffondiau ac ail argraffiad ISAD(G)

Date(s) of descriptions: Awst 2010


INDEX ENTRIES
Subjects

Personal names

Corporate names

Places
Anglesey (Wales)
Llangristiolus (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details