ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Parry, John. Atgofion

Reference code(s): GB 0221 WM2311

Held at: Anglesey Archives

Title: Llyfr: Atgofion John Parry, morwr gyda llun a chyfieithiad

Short Title: Parry, John. Atgofion

Creation date(s): 1918

Level of description: Fonds

Extent: 1 eitem

Name of creator(s): John Parry

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd John Parry ym Mangor ym mis Medi 1852. Ymfudodd y teulu i Fangor, Pennsylvania yn yr Unol Daleithiau. Bu farw ei fam o fewn dwy flynedd a dychwelyd i Gymru bu hanes y teulu. Yn dilyn marwolaeth ei dad fe fagwyd John ar aelwyd ei daid. Fe ymgartrefodd John yng Nghaergybi a treuliodd blynyddoedd yn gweithio ar y m么r. Bu farw ar Ddydd Nadolig 1919 ac fe roddwyd i orffwys ym mynwent Maeshyfryd yn y dref.

CONTENT

Scope and content/abstract: Fe ddisgrifir ei blentyndod mewn ardal wledig ac fe enwir perthynasau, ffermydd a`r capel. Mae`r atgofion yn creu darlun byw o fywyd morwr ifanc ac yn enwi y llongau, y capteniaid ac ambell aelod o`r criw ynghyd 芒`r cyflogau, y gwahanol nwyddau a gludwyd a hefyd sylwadau ar rhai o`r porthladdoedd. Fe sylwir ar ambell ddigwyddiad e.e. eliffantod yn yr India yn symud coed ac ar ddigwyddiadau cendlaethol fel rheolau newydd y Bwrdd Masnach ynglyn 芒 goleuadau ar longau a digwyddiadau rhyngwladol fel y rhyfel rhwng Ffrainc a Prussia yn 1870. John Parry鈥TMs childhood in a rural area is described and relatives, farms and chapels are named. His reminiscences create a vivid picture of a young seaman鈥TMs life and he names various ships, captains and members of the crew and also the wages paid and the different cargoes carried. He notes events such as elephants moving timber in India and the new Board of Trade regulations relating to lights on ships and international events such as the Franco-Prussian War of 1870.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, English translation

System of arrangement:

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin y swyddfa cofnodiadau mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys M么n ac yn y Gofrestr Genedlaethol Archifau.Polisi Gwasanaeth Archifdy M么n yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio 芒 pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys M么n wedi eu cadw.

Accruals: Ni ddisgwylir croniadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuydd preifat

ALLIED MATERIALS

Publication note: Eames, Aled, Ships and Seamen of Anglesey 1558-1918, first published in Llangefni, 1973 by the Anglesey Antiquarian Society, 1981, reprint. This includes translation of part of John Parry's account.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Archifdy M么n gan ddefnyddio wybodaeth yn y catalog clawr caled WM2311 yn Archifdy Ynys M么n.

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn rheolau Archifdy Ynys M么n sy'n seiliedig ar reolau Catalogio Rhwydwaith Archifau Cymru; ISAD(G), AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2010


INDEX ENTRIES
Subjects

Personal names

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details