ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Williams, Edward Llangefni papurau

Reference code(s): GB 0221 WDAAQ

Held at: Anglesey Archives

Title: Papurau Edward Williams, Llangefni

Short Title: Williams, Edward Llangefni papurau

Creation date(s): 1902 - 1991

Level of description: Fonds

Extent: 0.09 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Owen Arthur Williams ac Edward Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: WDAAQ/1/1 Papurau'n ymwneud ag Edward Williams (1906 - 1992) O ddechreuad gwerinol iawn fel gwas fferm ifanc yng nghymuned wledig Aberffraw, fe ddaeth Edward Williams (1906 - 1992), yn ddyn a wnaeth ei ffordd ei hun yn y byd, a chafodd lwyddiant diwylliannol, llenyddol a sifil hynod yn lleol, yn sirol ac yn genedlaethol. Cynhyrchodd ddramâu ar lwyfannau, arweiniodd gyngherddau ac Eisteddfodau am ddegawdau a dysgodd lawer o gystadleuwyr ifanc i adrodd. Roedd hefyd yn ddyn busnes llwyddiannus a sefydlodd ei fusnes nwyddau haearn ei hun yn y Fali. Rhoddodd Edward Williams werth mawr ar ei fagwraeth Gristnogol a gwasanaethodd ei gapel lleol gyda balchder a brwdfrydedd mawr. Ni wnaeth anghofio ei wreiddiau ac roedd yn falch o wasanaethu ei gymuned leol fel Maer a Chynghorydd Tref yn Llangefni. WDAAQ/2 Papers on the Development of Education in Anglesey (1912 - 1980). Along with the Isle of Man, Anglesey became the first L. E. A. to adopt a fully comprehensive system of education following the passing of R. A. Butlers 1944 Education Act. Despite much criticism and considerable apprehension the then Director of Education, Edward Owen Humphreys, was totally committed to the establishment of four comprehensive schools on the island. He was fully convinced that such a scheme was the only one that could secure equality of educational opportunity for the children of Anglesey. The papers included in this collection are varied and reflect certain aspects of educational development in Anglesey between 1902 and the early 1950s. They are certainly not complete but do, nevertheless, reflect some developments leading up to the establishment of comprehensive schools at Holyhead, Amlwch, Llangefni, Beaumaris (later at Menai Bridge), and much later at Bodedern.

CONTENT

Scope and content/abstract: Yn cynnwys: WDAAQ/1/1 Papurau'n ymwneud ag Edward Williams (1906 - 1992), Llangefni a WDAAQ/2 Papers on the Development of Education in Anglesey, 1912 - 1980.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, English

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: WDAAQ/1/1 Teulu a Ffrindiau - Teulu; Ffrindiau; Cyngor Y Dref; Drama; Capel; Eisteddfod; ac Amrywiol; a WDAAQ/2 Papers on the Development of Education in Anglesey, 1912 - 1980.

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin y swyddfa cofnodiadau mewn grym

Physical characteristics: Cyflwr da

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Archifdy Ynys Môn wedi eu cadw.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

Related material: A thesis on E. O. Humphreys achievements was presented for the degree of M. Ed. by O. Arthur Williams n 1985. Entitled: Anglesey: Towards Comprehensive Education, 1926 - 1955. It is available for study at the Bangor University library.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Hayden Burns, Archifdy Ynys Môn

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn cyfarwyddyd Swyddfa Gofnodiadau Sir Ynys Môn sy'n seiliedig ar gyfarwyddyd Rhwydwaith Archifau Cymru ar gyfer Disgrifiadau Lefel Ffondiau ac ail argraffiad ISAD(G) AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Mawrth 2013


INDEX ENTRIES
Subjects
Capel Lon-y-Felin (Llangefni, Anglesey, Wales) | Archives
Drama | Wales | Anglesey
Education | Wales | Anglesey | 20th century
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Eisteddfodau | Wales | Anglesey

Personal names
Humphreys , Edward Owen , 1899-1959 , director of education
Williams , Edward , 1906-1992
Williams , Owen Arthur , [alive 2013] , teacher and local historian

Corporate names
Anglesey (Wales) | County Council
Anglesey Education Authority

Places
Anglesey (Wales)
Llangefni (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details