ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
Meibion Llangefni yn Y Rhyfel Mawr / Llangefni men in the Great War

Reference code(s): GB 0221 WM 2491

Held at: Anglesey Archives

Title: Enwau meibion Llangefni a fu yn y Rhyfel Mawr 1914-1918 / Names of the Llangefni men who took part in the Great War 1914-1918

Short Title: Meibion Llangefni yn Y Rhyfel Mawr / Llangefni men in the Great War

Creation date(s): 1919 Tachwedd 18

Level of description: Fonds

Extent: 1 eitem

Name of creator(s): Llangefni Peace Celebration Committee

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cyhoeddwyd y llyfryn ar Tachwedd 18 1919 gan Bwyllgor Dathlu Heddwch Llangefni.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae`r llyfryn yn cynnwys enwau meibion Llangefni a fu yn y Rhyfel mawr 1914 -1918. Mae rhestr fer o enwau rhai a enillodd fedalau yn y rhyfel. Ysgrifennwyd rhagarweiniad i`r Rhestr Anrhydedd gan T. Smith o`r Persondy, Llangefni. Yn y rhestr enwir y meibion, eu cyfeiriad yn Llangefni a hefyd enw`r gatrawd yr oddent yn perthyn iddi. Ysgrifennwyd rhagarweiniad i`r Rhestr rhai a fu farw gan Lewis Edwards, Llys Myfyr,Llangefni. Rhestrir enwau,cyfeiriadau, catrawd a dyddiad y frwydyr neu dyddiad marwolaeth. Ar ddiwedd y llyfryn mae atodiad yn cynnwys enwau unigolion o dref Llangefni efallai enwau aelodau`r pwyllgor a cofnod o ddiolch y pwyllgor i J. Lloyd Owen am gasglu y Rhestr. Mae nodiadau yn cynnwys rhai cyfeiriadau wedi eu ychwanegu gan William Gibson, Ty`n y Gamdda. Hefyd mae rhifau a ffigurau yn mesur arwynebedd ar glawr y llyfryn.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg & English

System of arrangement:

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau.

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin y swyddfa cofnodiadau mewn grym. Mae amodau cyffredin Archifau Ynys Môn mewn grym.

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneu preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Hayden Burns, Archifau Ynys Môn.

Rules or conventions: Mae`r disgrifiad hwn yn dilyn rheolau Archifau Ynys Môn sy`n seiliedig ar reolau Catalogio Rhwydwaith Cymru: ISAD(G), AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Mawrth 2014


INDEX ENTRIES
Subjects
World War, 1914-1918 | Wales | Llangefni

Personal names

Corporate names

Places
Llangefni (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details