ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details

Anglesey Archives
John Alwyn Parry

Reference code(s): GB 0221 WM 2506

Held at: Anglesey Archives

Title: Casgliad John Alwyn Parry

Short Title: John Alwyn Parry

Creation date(s): 1738-1999

Level of description: Fonds

Extent: 2 foc a 2 eitem fawr

Name of creator(s): John Alwyn Parry

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd John Alwyn Parry yn Fasnachwr a Fferyllydd o Llanerchymedd. Roedd yn hoff o ysgrifennu a chofnodi llawer o bregethau a roedd yn flaenor Capel Llanerchymedd. Bu farw a pneumonia yn 1917. / John Alwyn Parry was a Merchant and Pharmacist from Llanerchymedd. He was a writer and recorded many sermons, and was a chapel leader. He died of pneumonia in 1917.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfrau crefyddol a chopiau o'r Spectator 1738 - 1891. Llyfrau Nodiadau Pregethau a threthodau 1872 - 1914. Dogfenau yn ymwneud â'i fusnes, a lluniau o John Alwyn Parry a aelodau o'i deulu. / Religious books and copies of The Spectator 1738 - 1891. Notebooks, containing Sermon Notes and Essays, 1872 - 1914. Documents, relating to his business, and photographs of John Alwyn Parry and various family members.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg; English

System of arrangement:

Conditions governing access: Dim cyfyngiadau

Conditions governing reproduction: Mae amodau cyffredin Archifdy Ynys Môn mewn grym

Physical characteristics: Cyflwr da

Finding aids: Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Archifdy Ynys Môn wedi eu cadw.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adnau preifat

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Ifan Emyr Roberts, Archifdy Môn

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn cyfarwyddyd Swyddfa Gofnodiadau Sir Ynys Môn sy'n seiliedig ar gyfarwyddyd Rhwydwaith Archifau Cymru ar gyfer Disgrifiadau Lefel Ffondiau ac ail argraffiad ISAD(G), AACR2 a LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2014


INDEX ENTRIES
Subjects
Pharmacists | Wales | Anglesey
Sermons, Welsh | 19th century
Sermons, Welsh | 20th century
Sermons, Welsh | Wales | Anglesey

Personal names
Parry , John Alwyn , [d. 1917]

Corporate names

Places
Anglesey (Wales)
Llanerchymedd (Wales)

List of repositories  |  List of collections at Anglesey Archives  |  Repository home page  |  Contact details