ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

Your search was: Gwenallt | 1899-1968


Your search matched 5 record(s). Numbers 1 to 5 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 Bangor University: Anthony Conran Papers

Typescripts of the publication Visions and praying mantids : the angelogical notebooks / Anthony Conran , edited by Peter Hoy of Merton College,Oxford.
File of material relating to the translation by Anthony Conran of the poem by D. Gwenallt Jones, F.R.Konekamp . Includes several drafts and lette...

2 National Library of Wales: Academi Gymreig, Cynllun Ymchwil Llenyddol, papurau

Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan y cynllun yn ymwneud â'r llenorion Cymraeg canlynol: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams...

3 National Library of Wales: Gwenallt, manuscripts

Papers, [1960x1982], of David James Jones ('Gwenallt'), comprising autograph and typescript drafts of Ffwrneisiau - Cronicl Blynyddoedd Mebyd (Llandysul, 1982), with some related material....

4 National Library of Wales: Gwenallt, papurau (papers)

Llawysgrifau a chopïau teipysgrif o gerddi Gwenallt, 1922-[1968], yn cynnwys 'Mynach','Ynys Enlli', a cherddi eraill a gyhoeddwyd; sgriptiau, dramâu ac anerchiad, yn bennaf ar gyfer y radio,1947-1952; llyfrau a nodiadau rhydd a phenawdau'n cynnwys nodiadau a gopïwyd o lyfrau ac erthyglau wedi eu ...

5 National Library of Wales: Jones, Idwal, papurau (papers)

Llythyrau, 1915-1936, yn bennaf at ei deulu tra bu'n gwasanaethu yn y fyddin, 1915-1919; teipysgrifau a llawysgrifau o'i ddramâu a sgriptiau radio, 1920-1936, a thorion papur newydd o adolygiadau,1926-1940; barddoniaeth, caneuon, parodïau, rhyddiaith a deunydd arall,1924-1932; copi teipysgrif o 'A...

Page 1