ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

Your search was: Roberts | Kate | 1891-1985


Your search matched 5 record(s). Numbers 1 to 5 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 National Library of Wales: Academi Gymreig, Cynllun Ymchwil Llenyddol, papurau

Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan y cynllun yn ymwneud â'r llenorion Cymraeg canlynol: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams...

2 National Library of Wales: Jones, Bobi, papurau

Mae'r casgliad yn cynnwys: gohebiaeth gyffredinol at Bobi Jones,1950-1997, nifer ohonynt oddi wrth bwysigion Cymru; gohebiaeth a phapurau, 1971-1979, yn ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiâu Tramor; papurau amrywiol, 1951-1990au, yn cynnwys beirniadaethau ar gyfer eisteddfodau, cyfrolau o nodia...

3 National Library of Wales: Roberts, Elwyn, papers

Papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts a theulu, yn cynnwys papurau personol a theuluol,1898-1988; papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts ar hanes lleol ym mhlwyfi Abergynolwyn a Llanfihangel-y-Pennant; papurau cyffredinol,1936-1987, yn cynnwys torion o'r wasg,1963-1976, yn ymwneud â Phlaid Cymru, a ...

4 National Library of Wales: Roberts, Kate, papurau

Papurau Kate Roberts, 1866-1985, papurau llenyddol a gohebiaeth yn bennaf, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, 1923-1985 , a gyhoeddwyd yn Dafydd Evans (gol.), Annwyl Kate: Annwyl Saunders(Aberystwyth, 1992) ac oddi wrth ei gŵr Morris T. Williams; gohebiaeth yn ymwneud â gwahanol aeloda...

5 National Library of Wales: Valentine, Lewis, papurau (papers)

Papurau'r Parch. Lewis Valentine, 1874-1983, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1916-1983; llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, [1926]-1983; llythyrau oddi wrth D. J. Williams, 1930-1969; llythyrau oddi wrth Kate Roberts, 1937-1976; llythyrau'n ymwneud â'r Ysgol Fomio a charchariad Lewis Valentine, ...

Page 1