ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

Your search was: Plaid Cymru | Archives


Your search matched 11 record(s). Numbers 1 to 11 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1

# Title
1 Anglesey Archives: Roberts, Elwyn, papers

Papers relating to Elwyn Roberts, 1924-1981, including papers relating to Plaid Cymru, 1971-[post 1977]; papers relating to the proposed Shell Oil Terminal at Amlwch, 1971-[1977]; papers relating to Anglesey Congregational Union, 1924-1982; papers relating to meetings of Anglesey and Gwynedd County ...

2 National Library of Wales: Clee, Tegwen, papurau (papers)

Papurau Tegwen Clee,1928-1967, yn cynnwys cyfrifon Plaid Cymru,1928-1943; llyfrau nodiadau,1928-1958; torion papur newydd yn ymwneud â Phlaid Cymru,1929-1949, a deunydd printiedig yn ymwneud â Phlaid Cymru a Llosgi'r Ysgol Fomio yn Llŷn,1934-1958 = Papers of Tegwen Clee, 1928-1967, including Pla...

3 National Library of Wales: Davies, Dr Noelle, papers

Papers, correspondence and press cuttings relating to Ireland, 1926-1978; Plaid Cymru, 1929-1965; Welsh political, economic and social affairs, 1931-1962; Pantybeiliau Folk School, 1933-1938; world economics, socialism and communism, 1934-1951; and Brittany, 1946; and personal papers, including corr...

4 National Library of Wales: Davies, Rachel Mary, papurau (papers)

Papurau Rachel Mary Davies, 1923-1992, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phlaid Cymru,1938-1985; deunydd printiedig a llyfrau, 1923-1992, gan gynnwys cyhoeddiadau Plaid Cymru, 1950-1966; a gohebiaeth â Waldo Williams,1958-1967, yn cynnwys englynion anghyhoeddedig....

5 National Library of Wales: Elis Thomas, Dafydd, papurau (papers)

Papurau gwleidyddol Dafydd Elis Thomas, yn cynnwys adroddiadau a datganiadau i'r wasg, 1975-1991; areithiau ac erthyglau, 1980-1990; gohebiaeth gyffredinol a gwahoddiadau, 1974-1992; gohebiaeth, nodiadau ar drafodaethau a phapurau eraill yn ymwneud â gwaith Tŷ'r Cyffredin, 1974-1992, a Llyfrgell T...

6 National Library of Wales: Evans, Gwynfor, papurau / papers

Llythyrau cyffredinol, 1939-2002, wedi eu cyfeirio at Gwynfor Evans, ynghyd â ffeiliau o lythyrau, 1940-1996, oddi wrth bedwar-ar-ddeg o unigolion blaenllaw a fu'n gohebu'n gyson â Gwynfor Evans; ffeiliau ar bynciau penodol, 1968-1983, ynghyd â ffeiliau cyffredinol ar bynciau amrywiol, 1971-1979;...

7 National Library of Wales: Jones, Selwyn, papers

The papers include correspondence on musical topics, 1929-1981; biographical material on various Welsh musicians; facsimiles of letters, 1953-1978, from Cyril Jenkins to Selwyn Jones; papers reflecting Selwyn Jones's journalism activities, 1934-1980; the Welsh National Theatre, Llangollen, 1933-1940...

8 National Library of Wales: Millward, E. G., papurau (papers)

Papurau gwleidyddol E. G. Millward, 1959-1976, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â'r economi Gymreig, 1966-1969; etholiadau cyffredinol, 1959-1974; gohebiaeth Grŵp Ymchwil Plaid Cymru ar Amaethyddiaeth, 1966-1970; papurau'n ymwneud ag Etholiad Cyffredinol 1970; cofnodion yn ymwneud â chyhoeddiadau Pl...

9 National Library of Wales: Orwig, Dafydd, papurau (papers)

Papurau, [c.1890au]-1995, a gasglwyd gan Dafydd Orwig, yn ymwneud yn bennaf â Phlaid Cymru, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â chenedligrwydd, diwylliant, gwleidyddiaeth ac economeg Cymru, yn eu plith amrywiaeth o adroddiadau, datganiadau a chyhoeddiadau Plaid Cymru, 1958-1995, a hefyd peth ddeunydd ...

10 National Library of Wales: Plaid Cymru, archif (archive)

Cofnodion Plaid Cymru, 1915-1999, yn cynnwys cofnodion, agenda and gohebiaeth y pwyllgor gwaith a phwyllgorau eraill, 1925-1997; gohebiaeth gyffredinol, 1925-1998, gyda nifer o aelodau a swyddogion blaenllaw y blaid; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill y gwahanol bwyllgorau rhanbarthol, 1925-199...

11 National Library of Wales: Roberts, Elwyn, papers

Papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts a theulu, yn cynnwys papurau personol a theuluol,1898-1988; papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts ar hanes lleol ym mhlwyfi Abergynolwyn a Llanfihangel-y-Pennant; papurau cyffredinol,1936-1987, yn cynnwys torion o'r wasg,1963-1976, yn ymwneud â Phlaid Cymru, a ...

Page 1