ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

Your search was: Poets, Welsh language


Your search matched 25 record(s). Numbers 1 to 20 are listed here. Use the navigation links to look at later or earlier matches if more than one page of results is shown. Results are listed alphabetically by institution name and collection title.

Page 1 2

# Title
1 Bangor University: Harri Gwynn papers

The documents in this collection almost all relate to Harry Gwynn's thesis on John Kelsall. They consist of a typescript copy of the thesis, John Kelsall: A Study in Religious and Economic History with notes, drafts and extracts of letters received and sent by John Kelsall. London born, John...

2 Carmarthenshire Archive Service: Etheridge, Ken, papers

Papers of Ken Etheridge, 1935-1979, comprising copies of plays and sketches of varying lengths in English and Welsh, some written for radio and television, English novels, poetry and certificates....

3 National Library of Wales: Bowen, Euros, papurau (papers)

Papurau a phregethau y Parch. Euros Bowen,1922-1983, yn cynnwys drafftiau cerddi, nodiadau darlithoedd ar ddiwinyddiaeth ac athroniaeth, 1929-1933; gweithiau llenyddol,1944-1977; dyddiaduron gwyliau, 1955-1980; gohebiaeth yn ymwneud â Chomisiwn Sefydlog Ymgynghorol Litwrgi yr Eglwys yng Nghymru a d...

4 National Library of Wales: Cymdeithas Gerdd Dafod, papurau (papers)

Rhestri, gohebiaeth etc.; yn ymwneud ag aelodaeth, 1976-1979,1983-1987; gohebiaeth yn ymwneud â Barddas a chyhoeddiadau Barddas,1976-1986; gohebiaeth gyffredinol,1976-1978; a chylchlythyrau, adroddiadau a ffurflenni glân 1976-1978 = Lists, correspondence, etc., relating to membership, 1976-1979, ...

5 National Library of Wales: Davies, Aneirin Talfan, papurau (papers)

Papers of Aneirin Talfan Davies, 1911-1980, consisting of diaries, 1956-1980; papers relating to his work with the BBC, including letters and scripts, [1940s]-[1970]; correspondence, drafts and notes reflecting his literary activities, including his lectures, books, articles, libretti and his editor...

6 National Library of Wales: Eifion Wyn, papurau (papers)

Papurau Eifion Wyn yn cynnwys copïau llawysgrif o'i gerddi,1885-1925, rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi yn Caniadau'r Allt (1927) ac O Drum i Draeth (1929); ei gyfieithiadau o farddoniaeth a rhyddiaith,1906-1923; pregethau, emynau a chaneuon, [c.1914]-1921; cerddi gan eraill, 1889-1926; beirniadaethau ...

7 National Library of Wales: Evans, T. J., papers

Papers of and collected by T. J. Evans,1843-[c. 1950], comprising materials of Welsh interest, such as press cuttings, notebooks and research notes, relating to subjects such as various eminent Welshmen, London Welsh, the establishment and early development of the National Library of Wales and Welsh...

8 National Library of Wales: Gruffydd, W. J., papurau (papers)

Papurau W. J. Gruffydd,[1903]-[1952], yn cynnwys drafftiau o erthyglau'n ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlith ar gyfer ei gyrsiau Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd; nodiadau darlithoedd ac erthyglau eraill; sgyrsiau a darlledwyd gan y BBC; personalia; a grŵp sylweddol o ohebiaeth od...

9 National Library of Wales: Gwenallt, papurau (papers)

Llawysgrifau a chopïau teipysgrif o gerddi Gwenallt, 1922-[1968], yn cynnwys 'Mynach','Ynys Enlli', a cherddi eraill a gyhoeddwyd; sgriptiau, dramâu ac anerchiad, yn bennaf ar gyfer y radio,1947-1952; llyfrau a nodiadau rhydd a phenawdau'n cynnwys nodiadau a gopïwyd o lyfrau ac erthyglau wedi eu ...

10 National Library of Wales: Gwilym Wyn, papurau (papers)

Papurau Gwilym Wyn yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith, beirniadaethau eisteddfodol, traethodau a nodiadau ar gyfer sgyrsiau a phregethau, [1852]-[1914] = Papers of Gwilym Wyn comprising poetry and prose works, eisteddfodic adjudications, essays and notes for talks and sermons, [1852]-[1914]....

11 National Library of Wales: Ioan Brothen, papurau (papers)

Y mae'r casgliad yn cynnwys: llythyrau, 1909-1938, at 'Ioan Brothen', a llythyrau, 1950-1974, at Enid Jones; dyddiaduron Ioan Brothen, 1894, 1931-1940; llyfrau nodiadau a llyfrau lloffion, 1888-1940, yn cynnwys cerddi, englynion, penillion, torion o'r wasg, arysgrifau cerrig beddau; papurau amrywiol...

12 National Library of Wales: Jones, David Glanaman, Rev., papers

Papers of the Rev. David Glanaman Jones, Pontardawe, minister and writer, and of his brothers, [c. 1887]-1925. They include numerous notebooks, 1886-1942, containing mainly poetry with some sermon notes and addresses; poems; material, 1923-1932, collected while researching and writing Cofiant Cr...

13 National Library of Wales: Jones, J. Tysul, papurau (papers)

Llawysgrifau a phapurau eraill a grynhowyd ac a gasglwyd gan J. Tysul Jones, yn cynnwys llythyrau,1924-1985; papurau ymchwil ar gyfer astudiaeth destunol a gramadegol o Hystoria Lucidar, ynghyd â geirfa lawn, ar gyfer ei draethawd MA, 1958; deunydd yn ymwneud â hanes Llandysul a'r cylch, 1888-[198...

14 National Library of Wales: Jones, R. ('Dofwy'), papurau

Mae'r casgliad yn cynnwys cerddi eisteddfodol, cerddi coffa ac englynion gan Dofwy, ei ddyddiadur am 1888, traethodau ganddo, ynghyd â thorion o'i erthyglau o Y Cymro = The collection includes eisteddfodic poems, memorial poems and englynion by Dofwy, his diary for 1888, essays by him, together wit...

15 National Library of Wales: Jones, Thomas Gwynn, papurau (papers)

Papurau T. Gwynn Jones,1871-1949, yn cynnwys: gohebiaeth, gan gynnwys llythyrau oddi wrth amrywiaeth eang o ffigurau llenyddol ac academaidd; cerddi a phapurau llenyddol eraill, yn cynnwys adysgrifau ac anodiadau gan T. Gwynn Jones o waith gan awduron canoloesol a modern, a deunydd, 17eg- 20fed g., ...

16 National Library of Wales: Lewis, L. Haydn, papurau (papers)

Papurau'r Parch. L. Haydn Lewis, 1886-1985, yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith a gyfansoddwyd ganddo, gan gynnwys gwaith a gyhoeddwyd yn Cerddi cyfnod (Caernarfon, 1963), Cerddi Argyfwng (Llandybïe, 1966) a Meini ac olion (Llandysul, 1975), llyfrau nodiadau yn cynnwys rhyddiaith, erthyglau a thra...

17 National Library of Wales: Meurig Maldwyn, papurau (papers)

Papurau llenyddol Morris Jones, yn cynnwys cerddi llawysgrif yn Saesneg,[1895]; copïau llawysgrif o erthyglau, traethodau a chystadlaethau eisteddfodol yn Gymraeg,[1898]-1924; torion papur newydd o'i gyfraniadau i'r wasg leol a Chymreig,1903-1931; nodiadau ar Morris Jones gan T. Francis Thomas,[192...

18 National Library of Wales: Moelona manuscripts

Letters, 1910-1944; scrapbooks, 1893-1948; poetry, 1910-1952; manuscripts and typescripts of prose compositions, essays, articles and addresses, [1909]-1918; sermons, undated, [1897x1953]. None of her major works are represented among the papers....

19 National Library of Wales: Rees, William, 'Arianglawdd', papers

Papers of the Rev. William Rees, 1872-[1930s], including a volume of pryddestau and englynion by William Rees successfully submitted for competition at various eisteddfodau, 1872-1910; and a further six volumes of poetry by Rees; a volume of hymns, 1919-1925; two volumes of writings; and a volume co...

20 National Library of Wales: Richards, Leslie, papurau (papers)

Papurau William Leslie Richards o Gapel Isaac, sir Gaerfyrddin, deunydd llenyddol yn bennaf, 1939-1989, yn cynnwys barddoniaeth, 1957-1989; rhyddiaith, 1937-1972, beirniadaethau mewn gwahanol eisteddfodau, 1962-1980; sgriptiau radio, 1951-1963; sgriptiau a baratowyd ar gyfer rhaglenni teledu, 1965-1...

Page 1 2