ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gruffydd, W. J., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WJGRUFFYD

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau W. J. Gruffydd

Short Title: Gruffydd, W. J., papurau (papers)

Creation date(s): [1903]-[1952]

Level of description: Fonds

Extent: 0.254 m4 (10 bocs)

Name of creator(s): W. J. Gruffydd

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd William John Gruffydd (1881-1954) yn fardd, dramodydd, ysgolhaig, golygydd a beirniad. Cafodd ei fagu yng Ngorffwysfa, Bethel, sir Gaernarfon, a mynyddodd Ysgol Sir Caernarfon, ac astudiodd llenyddiaeth Saesneg yn ddiweddarach yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Yn 1904 fe'i penodwyd yn athro yn Ysgol Ramadeg Biwmares, ac yn 1906 penodwyd ef yn ddarlithydd mewn Celteg yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd. Ar ôl gwasanaethu fel swyddog yn y llynges, 1915-1918, fe'i penodwyd yn Athro Ieithoedd Celtaidd yng Nghaerdydd ac arhosodd yn y swydd honno hyd ei ymddeoliad yn 1946. Prif faes ei ymchwil oedd Pedair Cainc y Mabinogi, a bu hefyd yn olygydd y cylchgrawn chwarterol Y Llenor, 1922-1951; ysgrifennodd tair drama, a chyfieithodd Antigone gan Sophocles i'r Gymraeg. Bu'n ymgeisydd seneddol fel Rhyddfrydwr yn 1943, gan gystadlu yn erbyn Saunders Lewis am sedd Prifysgol Cymru, er gwaethaf y ffaith ei fod yn aelod blaenllaw o��TMr Cenedlaetholwyr Cymreig. Priododd a chael un mab.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau W. J. Gruffydd,[1903]-[1952], yn cynnwys drafftiau o erthyglau'n ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlith ar gyfer ei gyrsiau Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd; nodiadau darlithoedd ac erthyglau eraill; sgyrsiau a darlledwyd gan y BBC; personalia; a grŵp sylweddol o ohebiaeth oddi wrth ffigurau llenyddol blaenllaw = Papers of W. J. Gruffydd, [1903]-[1952], including drafts of articles relating to the Mabinogi; lecture notes for his Welsh courses at University College of Wales, Cardiff; other lecture notes and articles; BBC broadcast talks; personalia; and a substantial group of correspondence from notable literary figures.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg, Cymraeg, Lladin, Cymraeg Canol

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: deunydd yn ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlithoedd coleg; gwaith llenyddol; erthyglau a darlithoedd heblaw rhai coleg; deunydd ymchwil; adysgrifau o farddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg; deunydd BBC; amrywiol (catalog cyntaf); gwaith llenyddol, darlithoedd, etc.; gohebiaeth; ac atodiad (pwrcas 1979) (ail gatalog).

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copïau caled o'r catalogau ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (mae'r ail gatalog yn Gymraeg). Ceir mynediad i'r catalogau ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd yn 1954 gan ei chwaer Miss Ceridwen Gruffydd; prynwyd papurau eraill o ffynhonnell wahanol yn 1979.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Srauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau W. J. Gruffydd; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001); Y Llenor (1955); Bowen, Geraint, W. J. Gruffydd (Bro a Bywyd, 1994).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Dramatists, Welsh | Archives
Gruffydd, William John, | 1881-1954 | Archives
Mythology, Celtic
Poets | Wales | Archives
Poets, Welsh language
Radio scripts, Welsh
Welsh language | Research
Welsh literature | 20th century
Welsh poetry | 18th century
Welsh poetry | 19th century
Welsh poetry | 20th century
Welsh poetry | Early modern, 1550-1700
Welsh poetry | To 1550
Welsh prose literature | To 1550

Personal names
Gruffydd , William John , 1881-1954

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details