ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 CAPSEI

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion

Short Title: Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1874-1986

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (7 cyfrol, 1 bwndel, 1 ffolder, dwy amlen)

Name of creator(s): Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Agorwyd y capel yn 1823, ar dir fferm Pwllclai. Cafwyd prydles ar y tir am 99 mlynedd. Ymhen rhyw bum mlynedd prynodd John Davies, Blaengors, saer coed ac un o arweinwyr yr achos, y tir, ynghyd â thyddyn Brynsion a darn o fferm Pwllclai. Yn ei ewyllys gadawodd y tir y saif y capel arno a thir ar gyfer mynwent i'r eglwys.
Yn 1845 helaethwyd y capel ac yn 1873 fe'i ail-adeiladwyd. Fe'i adnewyddwyd eto yn 1908.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Capel Seion, Capel Seion, gan gynnwys cofysgrifau'r Ysgol Sul, 1874-1923, a chofnodion amrywiol yn ymwneud â'r capel a gweithgareddau'r aelodau, 1891-1986.
Records of Seion Chapel, Capel Seion, including Sunday School records, 1874-1923, and various records relating to the chapel and activities of the members, 1891-1986.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yn ddau grŵp: cofysgrifau'r Ysgol Sul a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan yr Athro J. Tudno Williams, Capel Seion, Aberystwyth, Rhagfyr 2000 a Tachwedd 2002.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae cofrestr bedyddiadau y capel, 1823-1837, yn yr Archifdy Gwladol (PRO: RG4/4013 (xv)), a cheir copi microffilm yn LlGC. Ceir cofrestri bedyddiadau, 1823-1962, claddedigaethau, 1891-1962, a phriodasau, 1916-1962, yn LlGC, CMAI/18293-6; a rhestr o gladdedigaethau, 1847-1851, yn CMAI/12985. Mae cofysgrifau amrywiol eraill y capel yn CMAI/12984-12994, 15717, 18297-18327, 20882, a 20884-20891. Cynllun o'r capel yw LlGC Map 20304. Ceir rhai adroddiadau blynyddol hefyd yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Barbara Davies.
Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, CMAI/20882 (deunydd ar gyfer hanes Capel Seion gan y Parch. D. J. Evans, Aberystwyth, 1935).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin a Tachwedd 2002.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Capel Seion (Ceredigion)
Capel Seion (Capel Seion, Ceredigion, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Capel Seion (Ceredigion)

Personal names

Corporate names
Capel Seion (Capel Seion, Ceredigion, Wales)

Places
Capel Seion (Ceredigion, Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details